• Gemeente Hollands Kroon

College stemt in met alternatief tracé 150 kv verbinding

HOLLANDS KROON TenneT en Liander zijn bezig een oplossing te realiseren voor knelpunten in het elektriciteitsnetwerk in de kop van Noord-Holland. Op basis hiervan maakte de provincie een netwerkuitbreiding met een ondergrondse 150 kV-leiding mogelijk.

Nu is met een aanvraag omgevingsvergunning van 1 oktober 2018 aan het college gevraagd om op drie plaatsen af te wijken van het inmiddels onherroepelijke oorspronkelijke inpassingsplan ofwel tracé. De afwijking is aangevraagd om de grondeigenaren tegemoet te komen.

Het college heeft ingestemd met deze aanvraag. De ontwerp-omgevingsvergunning voor dit alternatieve tracé voor de 150 kv hoogspanningsverbinding tussen Anna Paulowna en Middenmeer ligt tot 30 augustus ter inzage. Binnen deze periode bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De mogelijke zienswijzen worden door het college betrokken bij het definitieve besluit om de omgevingsvergunning al dan niet te verlenen.