Een bloeiende berm is een mini-natuurreservaat !

18-07-2019, 12:17 | Lezersnieuws | Monique

Als eigenaar en beheerder van kilometers aan bermen heeft de Gemeente een grote "tool" in handen waarmee een natuurlijke, regionale biodiversiteit kan worden ontwikkeld. En dat is hard nodig want grote instanties hebben reeds geconcludeerd dat het erbarmelijk is gesteld met onze biodiversiteit en met name op het platteland.

 

Eén van de relatief eenvoudige mogelijkheden is anders en minder te maaien. Vele gemeentes in Nederland hebben al een vorm van ecologisch bermbeheer en promoten dat omdat het op termijn geld bespaart.

 

Gevarieerde bloeiende bermen staan aan de basis voor herstel van de insectenpopulatie. Er is immers een belangrijke relatie tussen planten en insecten. En insecten staan onderaan de voedselpiramide en vormen vreten voor onder andere onze (weide)vogels. Ze zijn bovendien mooi om te zien !

 

De bermen in het buitengebied worden op dit moment veel te rigoureus (en op verkeerde tijdstippen) gemaaid.  Tegen de afspraken in die met natuurorganisaties zijn gemaakt ! Belangrijke planten krijgen geen kans om in bloei te komen. Dit is niet meer van deze tijd.

 

Gemeente, neem uw verantwoordelijkheid en maak beleid ! Ga aan de overlegtafel in het landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel en maak afspraken met mensen/partijen die willen denken in kansen en niet in problemen, die niet blijven hangen in slachtofferschap maar maatschappelijk verantwoord willen ondernemen ! We hebben bloeiende bermen keihard nodig ...

 

Monique Verbeek

Hippolytushoef