• Overhandiging van de cheques door vertegenwoordigers van Lions Club, Rotary, Rabobank, Wethouder Theo Meskers namens 'De Kop Werkt' en Pim Sturm als loonwerker

    Romy Huisman

Fondsen maken kostbare renovatie ruiterroute mogelijk

20-09-2018, 23:16 | Lezersnieuws | Sandra

Op donderdag 20 september is door een afvaardiging van deelnemende fondsen de officiële aftrap gegeven voor een grondige renovatie van de ruiterroute in het Dijkgatbos. Hiermee  gaat een vurig gekoesterde wens van de regionale ruiters in vervulling: de grote crosswedstrijd kan vanaf 2019 weer georganiseerd worden in het bos en de toegankelijkheid van de route voor paarden en menwagens is voor meerdere jaren zeker gesteld.

Een commissie van afgevaardigden van de Wieringermeerruiters heeft zich ingezet om een ambitieus plan op te stellen waarbij de route over zijn gehele lengte wordt gerenoveerd. Gitte Lont: ‘het renoveren van de route is een grote klus. Het vlakken en ophogen van de paden is slechts een onderdeel. Stronken moeten worden weg gehaald, duikers vervangen, waterpartijen uitgebaggerd en we willen nieuwe hindernissen bouwen. Dit alles gaat in nauw overleg met Staatsbosbeheer. De kosten zijn geraamd op ruim € 20.000,- hiervoor hebben we fondsen aangeschreven en het benodigde budget is toegezegd door ‘De Kop Werkt’, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Kop van Noord-Holland, Rotary Wieringerland, Lions Club Wieringen/Wieringermeer en de gezamenlijke rijverenigingen in de regio.’

Strijd tussen land en water

De club heeft ervoor gekozen het pad te thematiseren naar het thema ‘Strijd tussen land en water’ waarbij ruiters geïnformeerd worden over deze bijzondere plaats aan het IJsselmeer waar in 1945 de dijk werd opgeblazen en het water met grote kracht de polder in stroomde. Ellis van Mook: ‘Bij het maken van de hindernissen gaat de club een samenwerking aan met zorgboerderijen in de regio. Door mensen met een afstand tot de maatschappij deel te laten nemen wordt het een pad van alle ruiters, voor alle ruiters’.

Dijkgatboscross

De crosswedstrijd voor paarden en pony’s heeft een langjarige historie in het Dijkgatbos. Al meer dan 60 jaar geleden werd deze wedstrijd voor het eerst georganiseerd door een afvaardiging van de Wieringermeerruiters. In de loop der jaren organiseerden de ruiterverengingen in de regio dit gezamenlijk vanuit de Stichting SGW Dijkgatbos. Sinds twee jaar is de wedstrijd verplaatst naar het terrein bij Manege Beukers in Oudkarspel. In 2019 is de wedstrijd in het Dijkgatbos gepland in het laatste weekend van juni. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden via www.sgwdijkgatbos.nl of via Facebook.