• Een uiting van cultuurhistorisch besef: onthulling van het monument op 9 november 1989

    Regionaal Archief Alkmaar

Joods of Pools Werkdorp?

21-09-2018, 11:28 | Lezersnieuws | Kees

De Gemeente Hollands Kroon lijkt veel te voelen voor het arbeidsmiganten-huisvestingsplan van eigenaar-initiatiefnemer Joep Karel en weinig oog te hebben voor het plan van de Stichting 'Joods Werkdorp' om aan het gebouw te Slootdorp een museale bestemming te geven. 

Bestemming?

In de jaren tachtig was er net als nu een groep mensen die streefde naar behoud van het belangrijke erfgoed. Een viertal Schagenese kunstenaars diende toen een plan in bij de Provincie om er een kunst- en historisch museum van te maken. Het plan ging niet door, waarschijnlijk omdat er te weinig kapitaal kon worden aangetrokken om het te realiseren. De huidige, wel kapitaalkrachtige eigenaar wil er een Polenhotel realiseren, wat op veel weerstand vanuit de samenleving stuit. Er is geruime tijd een Stichting actief die grote plannen met het gebouw heeft. Maar wat er in de jaren tachtig gebeurde lijkt zich te herhalen. Het benodigde geld om het monument aan te kopen en te exploiteren, ontbreekt. 

Advies

De Provincie Noord-Holland lijkt zich grotendeels te kunnen vinden in het plan van de heer Karel. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling gaf na enige aanpassingen van het plan een positief advies. Die Commissie keek niet alleen naar de financiële haalbaarheid, maar ook naar de landschappelijke invulling en de nieuwe functie, waarbij zij rekening hield met de bijzondere geschiedenis van het gebouw. Dat het slecht gesteld is met het cultuurhistorisch bewustzijn van het College van B&W is al langere tijd bekend. 

Knorr

Voormalig eerste burger Knorr, die het burgemeestersambt bekleedde van 1975-1992, was zich i.t.t. de huidige burgemeester terdege bewust van de geschiedenis van het gebouw en haar bewoners en toonde zich daarom zeer begaan met het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij organiseerde zelfs twee keer een reünie van Joodse Werkdorpers. Bovendien zorgde hij er persoonlijk voor dat er een monument werd geplaatst bij de grote boerderij aan de Nieuwesluizerweg (foto). 

Vergadering en Open Dag

Op 27 september presenteert het Stichtingsbestuur van het Joods Werkdorp zijn plannen tijdens een gemeenteraadsvergadering, die om 20:00 uur begint. Willen de Hollands Kroners een museum of een Polenhotel? Op 30 september wordt een Open Dag georganiseerd in het Joods Werkdorp. De burgemeester zal dan niet van de partij zijn. Hij wil er helaas niets van weten...