Plan hofjes wonen Wieringerwerf

24-06-2019, 19:24 | Lezersnieuws | HELEEN

 

We hebben een toezegging!

Afgelopen week heeft de Trekkersgroep hofjes wonen Wieringerwerf een toezegging gekregen voor een stuk grond waarop hofjeswoningen gerealiseerd kunnen worden. Dit was tijdens een voortgangsoverleg met gemeente Hollands Kroon en St.Knarrenhof.  Het overleg was zeer constructief en positief voor alle betrokkenen.

Deze toezegging wordt een officiële intentieverklaring nadat een taxatierapport is gemaakt door gemeente en St.Knarrenhof. Dit zal rond eind augustus worden.

Het einddoel is 2023. De bedoeling is rond de 24 woningen op de plek van de voormalige gymzaal. Dit ligt midden in het dorp met winkels en voorzieningen dicht in de buurt. Er moet nog veel geregeld worden. Knarrenhof begeleidt de realisatie en formele en financiële kant. Koop of huur is nog niet duidelijk; dat moet ook uit de enquêtes komen, net als veel andere relevante wensen. Gedacht wordt aan woningen voor verschillende bestedingsbudgetten. Knarrenhof gaat uit van dat er 3 maal zoveel aanmeldingen moeten zijn dan de te bouwen woningen. De praktijk wijst uit dat er gaande weg weer veel mensen afvallen. Aanmelden voor de hofjeswoningen kan nog steeds via www.knarrenhof.nl, onder Hollands Kroon.

De toekomstige bewoners gaan over de wensen en de inhoud.

Inmiddels  Is onlangs een  ‘Trekkersgroep’ samengesteld.

Deze Trekkersgroep bestaat uit een aantal mensen die zich hebben aangemeld en die allen een bepaalde deskundigheid in huis hebben. Het leek tijd te worden om de initiatiefgroep breder te maken met als doel om tzt een bestuur te gaan vormen.

De totaal aangemelde huishoudens bij St. Knarrenhof staan nu op 48 huishoudens.

Informatieavond in oktober

Komend najaar zal een grote informatiebijeenkomst worden georganiseerd door de Trekkersgroep in de Cultuurschuur waar iedereen die geïnteresseerd is welkom is. Samen met Knarrenhof  zal dan een presentatie gegeven worden over het vervolgtraject voor iedereen die meer wil weten. Deze aankondiging zal ook in de diverse lokale kranten komen.

Dinsdag 2 juli wordt in de Cultuurschuur een inloopavond over de herontwikkeling in heel Wieringerwerf georganiseerd door gemeente Hollands Kroon.  Op deze avond zullen  ook een aantal mensen van Trekkersgroep Hofjes wonen aanwezig zijn voor vragen. 

Heeft u vragen? Contactpersoon van de Trekkersgroep Hofjes wonen Wieringerwerf : Edgar en Heleen Nooter tel. 0227-603921