Zonnepanelen in de plaats van gezonde bomen langs afritten A7 Den Oever  

12-11-2017, 16:17 | Lezersnieuws | Co Kamst

Wieringen is als aardkundig monument met zeer bijzondere landschappelijke kenmerken.De Wierdijk die sinds 1986 een provinciaal monument.Nog aanwezig bij de afrit A7 Den Oever, blijkbaar voor Rijkswaterstaat niet van belang.Door er een woud aan zonnepanelen te plaatsen. Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het zonnepark op de verkeersveiligheid van omliggende wegen. De ontwikkeling zou namelijk gepaard kunnen gaan met een hinderlijke schittering van de zon voor automobilisten die over de A7 en N99 rijden. Er dient een wegbeeldanalyse opgesteld te worden, waarin conclusies worden getrokken over de gevolgen van de aanwezigheid van het zonnepark voor de verkeersveiligheid. Er kan hinder optreden voor het wegverkeer als gevolg van de schittering van zonlicht die via de zonnepanelen wordt gereflecteerd. Landschappelijk gezien is de aanleg van een heus zonnepark niet fraai. Natuurlijk wil je laten zien dat je bewust wilt omgaan met het milieu, maar om in deze hedendaagse weidse omgeving een woud aan zonnepanelen te zien staan is niet erg landschappelijk.In het NBP 1989, het Natuurbeleidsplan van het Rijk, is een gewenste ecologische hoofdverbinding aangegeven vanaf de Afsluitdijk, door de Zuiderhaven, langs de zuidrand van Wieringen naar het Amstelmeer. Daarin zit nu al een zeer moeilijke passage, te weten die onder de rijksweg A7 in de zuidwesthoek van de Zuiderhaven. De Werkgroep Zuiderhaven heeft destijds, in vervolg op de Ontwikkelingsvisie Wieringen (het plan Burie), onderzoek gedaan naar de gewenste indeling van die haven. Langs de zuidrand is de jachthaven, de bouw van recreatiewoningen op het eiland en de vlak daarvoor gelegen vaargeul een gegeven. Alle partijen waren het er over eens dat de passage onder de rijkswegen moest worden verbeterd en de inrichting van de westelijke en noordelijke oever voor de natuur moest worden versterkt. Maar Rijkswaterstaat heeft daar nu blijkbaar heel andere meningen over, om er drie tot vier hectare gezond groen te kappen.De percelen met bomen bij de A7 die in beeld zijn, zijn volgens RW niet toegankelijk voor recreatie. Maar ze grenzen wel aan een pas ingerichte recreatiegebied, welke zicht op de zonnepanelen krijgt. Bovendien zullen gekapte bomen elders worden herplant, wil men beweren. Maar waar verteld men niet. Bomen zijn onmisbaar, omdat ze zorgen voor demping van verkeerslawaai (harde wind) en afvang van fijnstof. Bovendien rusten er vogels en vleermuizen.Ook daar wil men niets van weten.