Afvalzorg maakt opslagdepot leeg

[WIERINGERMEER] Aan de Koggenrandweg is Afvalzorg op maandag 8 januari begonnen met het leeg rijden van het tijdelijk opslagdepot voor brandbaar afval. Daarmee wil het bedrijf uitsluiten, dat de stankoverlast, waarover in de omgeving - vooral vanuit Medemblik en Opperdoes - de laatste maanden veel is geklaagd, door dit bufferdepot wordt veroorzaakt.

In drie maanden wordt ongeveer 43.000 ton brandbaar afval afgevoerd naar de afvalenergiecentrales van AEB in Amsterdam en HVC in Alkmaar. Iedere dag wordt zo'n achthonderd ton brandbaar afval afgevoerd met vrachtwagens. Dit zijn gemiddeld twintig vrachtwagens per dag ofwel veertig vervoersbewegingen. Door deze activiteiten kan geuroverlast ontstaan, waarschuwt Afvalzorg, dat ook heeft besloten te stoppen met deze opslag als de buffer eenmaal leeg is.

Afvalzorg hield zich op deze plek bezig met het tijdelijk opslaan van brandbaar bedrijfsafval bij gebrek aan capaciteit bij de afvalenergiecentrales in Nederland, bijvoorbeeld als gevolg van onderhoud of storing. Naar aanleiding van de geurklachten rond de locatie, is vanaf januari 2017 geen brandbaar afval meer aan- of afgevoerd, zegt Afvalzorg. Als de stortlocatie leeg is, wordt ze gebruikt voor het permanent storten van afvalstromen waarvoor in Nederland geen betere verwerkingsmogelijkheid is - bijvoorbeeld reinigen, recyclen of verbranden - zoals dat al sinds de jaren tachtig gebeurt in de Wieringermeer.

Naast Afvalzorg zijn op de stortplaats bij Medemblik nog twee andere afvalverwerkingsbedrijven werkzaam. HVC heeft er installaties waar gft-afval wordt vergist en gecomposteerd. Sortiva houdt zich op de stortlocatie bezig met groencompostering, de overslag van huishoudelijk afval en het sorteren van plastic afval.