Alle ambtenaren moeten zweren

Henk Cornelissen

ANNA PAULOWNA De ambtenaren van Hollands Kroon hebben geen ambtseed of -belofte afgelegd en dat is tegen de wet. Dat vindt gemeenteraadslid Sjaak Vriend (CDA) en hij diende daarom donderdag een motie in, die unaniem werd aangenomen. Dat houdt in dat alle medewerkers van de gemeente alsnog moeten worden ingezworen.

Burgemeester Jaap Nawijn vertelde dat Hollands Kroon er in 2012, toen de nieuwe gemeente werd gevormd, bewust voor heeft gekozen, ambtenaren niet te beëdigen.

SYMBOLISCH ,,Het heeft niet meer dan een symbolische betekenis en iedere medewerker is ervan doordrongen dat er een geheimhoudingsplicht is en dat er geen misbruik van kennis mag worden gemaakt. Integriteit moet een grondhouding zijn. Dat is het uitgangspunt van Hollands Kroon en is met onze kernwaarden geborgd in onze cultuur. Bij de training van nieuwe medewerkers wordt daaraan ook aandacht besteed," aldus de burgemeester. ,,En voor wie ons vertrouwen misbruikt eindigt het dienstverband. Wij vinden dat een eed of belofte niet bijdraagt aan de bewustwording."

GEVOLGEN Nog los van de wettelijke verplichting, die volgens Vriend sinds 2006 geldt, zag de raad dit anders. Een gedwongen ontslag zou een goede advocaat wel eens met succes kunnen aanvechten, dacht Henk van Gameren (LADA). ,,Het afleggen van een eed of belofte zou het plaatje mooi rond maken," vond Liesbeth Vlietstra (D66). ,,Het bevestigt dat je je houdt aan wat je met je werkgever hebt afgesproken," stelde Vriend.

MANIFESTATIE Nawijn verzette zich niet. ,,Misschien kunnen we er tegen de kerst een grote manifestatie van maken," dacht hij hardop.