• Binnenkort staat dit bord niet meer bij Brink 53 in Slootdorp.

    Laurens van der Vaart

Artsen gaan naar de Schakel

SLOOTDORP De huisartsenpraktijk in Slootdorp gaat sluiten. Op 6 augustus aanstaande zal het vertrouwde adres Brink 53 voor een doktersbezoek of het ophalen van medicijnen niet meer open zijn. Vanaf 3 september kunnen de Slootdorpers terecht in De Schakel, het bijgebouw van de protestantse kerk aan de Langeweg.

In het huis aan de Brink hebben in de afgelopen zestig jaar drie artsen gewoond en praktijk gehouden. G.J. Zijp was de eerste die daar patiënten ontving. Hij was de opvolger van Dekker. Deze had zich op 1 maart 1955 als eerste arts gevestigd op Kerkstraat 67. De praktijk van achthonderd cliënten vond hij niet al te groot en ging daarom al gauw over naar Zijp. Deze nam eind jaren vijftig zijn intrek op Brink 53, maar ook niet voor al te lang. Zijp werd ziek en zijn vervanger werd Busé.

Op 11 september 1961 startte laatstgenoemde zijn werk in de huisartsenpraktijk. Met zijn vrouw vormde hij het artsenechtpaar van het dorp, tot 1 januari 1993. De praktijk groeide tot vijfduizend patiënten. Van 1 januari 1993 tot 1 september 2013 woonde en werkte dr. Glandorf op dezelfde plek. En in de laatste vijf jaar werd het pand gebruikt door de huisartsen Breedijk & Stuijt vanuit Wieringerwerf. En al die jaren konden daar ook medicijnen worden afgehaald.

Ingaande maandag 3 september houden Breedijk en Stuijt praktijk in de Schakel aan de Langeweg. In zaal 3 van dit bijgebouw van de kerk wordt op vijf ochtenden van acht tot twaalf uur zitting gehouden. Voor medicijnen moeten de patiënten naar Wieringerwerf, waar een nieuwe praktijk wordt gebouwd aan de Brinkweg, op de voormalige plek van de supermarkt van Aldi, die helemaal is gestript en opnieuw opgebouwd. In augustus is alles dicht. Dan worden aanpassingen gedaan op de nieuwe locatie en wordt bebording aangebracht. De wachtruimte is voor in de hal van het gebouw.

,,We zijn er heel blij om, dat de eerstelijnshulp voor Slootdorp is behouden," aldus Peter Goedbloed, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. ,,Het gebouw is gemakkelijk te vinden en voor de Schakel is het een mooie impuls."