• Komen de paaltjes weer terug of blijven ze in de straat verzonken?

Besluit over de Hoofdstraat in maart

HIPPOLYTUSHOEF Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon verwachten in maart een besluit te nemen over het al dan niet afsluiten van de Hoofdstraat voor gemotoriseerd verkeer. Het college is nu bezig met het verwerken van de uitslag van de enquête hierover, die afgelopen vrijdag werd afgesloten.

Tot twee jaar geleden werden de afsluitpalen tijdens de winkeluren uit de straat getrokken, voor de veiligheid van het winkelend publiek. Middenstanders aan de noordzijde van de Hoofdstraat wilden er echter vanaf, vanwege omzetverlies. Het moeten omrijden in het dorp zou potentiële klanten ontmoedigen.

Een actie van Nicolien Uijthof, vrijwilliger van de Wereldwinkel, om de paaltjes weer terug te brengen, leverde 750 handtekeningen op. Vanwege de verschillende inzichten, besloot wethouder Theo Groot tot de enquête. Daarop zijn 525 reacties binnengekomen, waarvan 474 uit het winkelend publiek. Winkeliers en aanwonenden van de Hoofdstraat en het Kerkplein werden door de gemeente persoonlijk aangeschreven. 29 winkeliers reageerden, alsook 22 bewoners.

Een tussenstand in deze krant gaf aan, dat de meeste mensen voor een vorm van afsluiting zijn. Er waren toen ruim vierhonderd inzendingen binnen. Van dat merendeel zou grofweg de helft voor totale afsluiting zijn, een andere helft zou de straat alleen tijdens de winkeluren vrij van auto's en motorfietsen willen hebben, zoals het tot voor twee jaar geleden was. Overigens is niet alleen de uitkomst van de enquête bepalend voor de definitieve maatregel. De antwoorden worden geanalyseerd en besproken met de politie en Veilig Verkeer Nederland. Ook worden verkeerstellingen en gegevens van ongevallen meegenomen in het ambtelijk advies aan het college.