• Petra Barendse: ,,We vertellen de mensen een eerlijk en heerlijk verhaal."

Bezoek Agriport breidt voorzieningen uit

MIDDENMEER Bij het glastuinbouwbedrijf Barendse-DC komt, hopelijk al in de loop van dit jaar, een bezoekerscentrum op het grasveldje naast de ingang, voor de ontvangst van de belangstellenden. De groepen zijn internationaal en divers. Nog altijd kan er een schoolklas of een vrouwenvereniging uit de buurt terecht, maar er gaat bijna geen week voorbij of er is wel weer een delegatie uit het Verre Oosten geweest.

Afgelopen zaterdag nog werd de minister van handel van Zuid-Korea rondgeleid. In 2017 waren er in totaal zevenduizend bezoekers. Tijd om de zaak te professionaliseren. Daarover vertelt Petra Barendse meer in de Wieringer Courant c.q. Wieringermeerbode van vrijdag 26 januari 2018.