• Het zijn toch echt de inwoners die de rommel maken.

    Henk Cornelissen

De gemeente maakt de rommel niet

ANNA PAULOWNA De gemeente Hollands Kroon gaat zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. De gemeenteraad nam daartoe donderdag unaniem een motie van LADA en de PvdA aan. De alliantie is een initiatief van gemeenten en maatschappelijke organisaties, die op kleine plastic flessen en blikjes statiegeld willen invoeren.

Wetenschappers hebben uitgerekend dat het zwerfafval hierdoor met zeventig tot negentig procent zou kunnen afnemen. Bovendien komt meer materiaal in de recycling, waardoor minder grondstoffen nodig zijn, wat weer scheelt in het energieverbruik en de milieuschade.

Aan de motie werd nog wel iets toegevoegd door Elaine Vlaming. Zij wil dat de gemeente de bevolking ertoe oproept het afval mee naar huis te nemen, in plaats van dit langs de openbare weg te laten slingeren. ,,Het is ernstig dat dit nodig is. We hebben hier de mond vol van burgerparticipatie, maar de inwoners zijn hier ook zelf verantwoordelijk voor. Het is niet de overheid die de rommel maakt. Dus mensen, ruim je spullen zelf eens op," aldus de fractievoorzitter van het CDA. Jip Pankras (Senioren Hollands Kroon) sprak zijn droefheid uit over het vele zwerfvuil in de gemeente. ,,Het is een trieste toestand, wat je ziet als je door de straten rijdt."

Van alle kanten kwam steun, ook voor de toevoeging van het CDA, al aarzelden de indieners daar nog wel even mee, omdat ze er niet meteen van overtuigd waren dat dit zou helpen. ,,De mensen weten het donders goed," aldus Sylvia Buczynski (PvdA), maar uiteindelijk gingen zij en Peter Couwenhoven (LADA), die de motie indiende, er toch mee akkoord. Binnenkort wordt het onderwerp van het statiegeld besproken in de Tweede Kamer.