• De Dirken met promotiemateriaal van hun jubilerende naamgenoot.

    Ronald Dasbach

Dirken tevreden over vernieuwde dijkdoorgang

DEN OEVER Met 48 Dirken was de belangstelling voor de Dirkendag 2018 goed te noemen. Zoals gebruikelijk stonden de eerste bezoekers al een kwartier van tevoren op de stoep van café Tante Pietje. Wieringen ligt nu eenmaal dichterbij dan velen denken.

Behalve de vaste bezoekers - er zijn er die alle 35 Dirkendagen hebben meegemaakt - was er ook weer een aantal nieuwelingen. Elf Dirken bleken er nog niet eerder te zijn geweest. Gecontroleerd werd of ze waarlijk Dirk heten - dat kan iedereen wel zeggen - maar uit de getoonde identiteitsbewijzen bleek dat het geval te zijn. Eén van de nieuwelingen was overgekomen uit Amerika. Deze Dirk de Waard, uit Manhattan Beach, bleek niet veel op te hebben met de president van zijn land. ,,I hate Trump!" liet hij desgevraagd noteren. Het verschil in leeftijd tussen de jongste en de oudste Dirk was 75 jaar. En nu we dat getal genoemd hebben, de grootgrutter Dirk van den Broek bestaat driekwart eeuw en leverde daarom voor dit zevende lustrum petjes en tassen. In dezelfde kleur werden de jaarlijkse T-shirts en slogan gemaakt, met de spreuk 'Dirken doen het met plezier'.

Het ritueel van de groepsfoto werd gemaakt bij de nieuwe coupure. De dijkdoorgang is bijna klaar, maar de Dirken namen hem alvast maar in gebruik. Er is goed doorheen te komen, zo luidde het commentaar. Daarna werd de Dirkenloterij gehouden, want Dirk van den Broek had ook nog een BBQ-drum beschikbaar gesteld. De jongste Dirk trok de prijswinnaar en dat bleek de oudste Dirk te zijn. Om dit ritueel hing de geur van matchfixing. Echter, de oudste Dirk was met de bus gekomen en kon de drum niet meenemen. Dat noopte tot een tweede trekking en die werd gewonnen door een overgelukkige Dirk uit Harlingen.