• Pieter Grozema laat zien waar de meeste warmte wordt verloren en wat daaraan gedaan kan worden.

    Spikes Fotografie

Duurzaam wonen op de kaart

WIERINGERWERF De Lionsclub Wieringermeer e.o. trok vrijdag een overvolle zaal in de Cultuurschuur, waar ze een informatieavond over duurzaam wonen had georganiseerd. Velen bleken geïnteresseerd in de wijzen waarop de eigen woning kan worden verduurzaamd.

Wethouder Theo Meskers vertelde over de nieuwbouw van gasloze woningen, al vanaf 1 juli verplicht. De landelijke overheid geeft echter nog maar mondjesmaat aan hoe dat moet worden georganiseerd. Meskers wil er niet hard mee van stapel lopen, totdat duidelijk is welke mogelijkheden het meest effectief en rendabel zijn. Een wijkgerichte aanpak heeft de voorkeur, bijvoorbeeld voor een warmtenetwerk. Voor technische vragen verwees Meskers naar het Bouwloket, dat de gemeente ondersteunt.

Jonathan Parr, bij de Rabobank specialist in duurzaam wonen, liet zien welke besparingsmaatregelen terugverdiend kunnen worden. Als grootste hypotheekverstrekker, van 838.000 woningen, staat zijn bank voor een grote kredietvraag. Lokale adviseurs kunnen hiervoor passende oplossingen aanreiken. Zie ook de website www.greenhome.nl. Peter van Zutphen van de Boerderijenstichting ging in op de wijze waarop stolpboerderijen aangepakt zouden kunnen worden met energiebesparende maatregelen. Dit plaatste hij naast het belang van het behoud van de aanblik van stolpen in het landschap.

Jeroen ter Heerdt van Microsoft vertelde zijn persoonlijke verhaal over 'smart living' en de toepassing van domotica. Hij wist de zaal te verrassen met enkele voorbeelden. Met het verzamelen van data kunnen de functies in de woning zo worden geautomatiseerd, dat dit tot flinke energiebesparing kan leiden. Isolatiespecialist Peter Grozema zette uiteen waar in de woning de meeste warmte wordt verloren en gaf praktische tips om dat tegen te gaan. ,,Een goed begin is het stoppen met half werk," is zijn slogan. Na een korte forumdiscussie kon de avond worden afgesloten in de wetenschap dat iedereen van start kan gaan met het nemen van energiebesparende maatregelen en isoleren is daarvan de belangrijkste. Met grote aanpassingen, zoals een warmtepomp, kan beter nog even worden gewacht op het plan van aanpak van de overheid.