• Lions (v.l.n.r.) Ben Tops, André Commandeur en Martin van der Hout in de Cultuurschuur.

    Lionsclub Wieringermeer e.o.

Duurzaam wonen: van denken naar doen

WIERINGERWERF De Lionsclub houdt op vrijdag 28 september een informatiemarkt over duurzaam wonen in de Cultuurschuur. Deze is bedoeld voor alle woningbezitters in de gemeente Hollands Kroon. Een woning verduurzamen is kostbaar, maar geeft ook rendement in de vorm van energiebesparing. Tijdens deze markt krijgen woningbezitters te horen welke woningaanpassingen geld opleveren en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Behalve marktkramen zijn er ook sprekers over dit onderwerp, onder meer van Microsoft en Rabobank.

Duurzaamheid is een van de vijf thema's, die in 2016 door de Lions wereldwijd werden gelanceerd in verband met het honderdjarig bestaan. ,,Het is een containerbegrip, maar wij hebben duurzaam wonen eruit gepikt als onderdeel, waarop we wat dieper wilden ingaan. Ieder mens kan op kleine schaal iets doen, dat effect heeft als veel mensen het doen. Met deze markt willen wij informeren en inspireren om te investeren," aldus Ben Tops, secretaris van de plaatselijke Lions.

Deze markt is mede mogelijk gemaakt door Microsoft, dat duurzaamheid ook als speerpunt heeft. Wereldwijd zet het bedrijf zich rond haar vestigingen in voor de plaatselijke gemeenschap. Dat bleek toen eerder dit jaar aan zes instellingen cheques werden uitgedeeld. Een daarvan was de Lionsclub voor het houden van deze markt.

Ook het onderwijs wordt bij dit thema betrokken, vertelt Tops. ,,Op RSG Wiringherlant gaven we een presentatie voor de leerlingen van havo-4 en vwo-5, met het oog op hun profielwerkstuk. Van de tachtig leerlingen kozen zestien voor duurzaamheid en daar werden we ontzettend blij van. We hopen dat een paar van hen willen komen vertellen hoe ze het onderwerp willen aanpakken. Daarover zijn we nog met de school in gesprek. De basisscholen hebben we ook aangeschreven. Hen hebben we ertoe uitgedaagd een project aan duurzaam wonen te wijden. De eerste reacties zijn al binnen. Aan het eind van het schooljaar gaat een jury de projecten beoordelen," vertelt Tops.

De Lions hopen dat het thema zich als een olievlek zal verspreiden. ,,We willen graag een duw geven aan het duurzaam wonen. Het is echt tijd om in actie te komen en we hopen dat we de zaak kunnen kantelen, van denken naar doen. Het begint met kleine investeringen, die te overzien zijn. Dan komen de grotere, waarvoor je misschien de middelen niet hebt. Maar als de besparing groter is dan de kosten van de financiering, ga je er netto wel op vooruit. Het is niet voor niets, dat we ook iemand van een bank hebben uitgenodigd. Ieder moet zijn eigen afweging maken, maar als je niet weet wat de mogelijkheden zijn, komt je nooit tot een besluit."

De informatiemarkt wordt op vrijdag 28 september gehouden in de Cultuurschuur en om 19.45 uur geopend door wethouder Theo Meskers. De zaal gaat om 19.30 uur open.