• De uitkomst van de enquête wordt gebruikt voor een definitief verkeersbesluit.

Enquête over Hoofdstraat

HIPPOLYTUSHOEF De gemeente heeft al aardig wat reacties binnen op de enquête, die ze vorige week op haar website heeft uitgezet over het verkeer in de Hoofdstraat.

Twee jaar geleden werd besloten de paaltjes, die het autoverkeer belemmeren, ook tijdens de winkeluren omlaag te laten. Dit bij wijze van proef, om te zien hoe het verkeer en het winkelbezoek zich zouden ontwikkelen. Winkeliers aan de noordzijde van de Hoofdstraat zijn van mening dat de paaltjes hun omzet kosten, omdat potentiële klanten niet de moeite van het omrijden willen nemen en daarom voor een ander dorp kiezen. Anderen wijzen op de veiligheid van voetgangers in de straat.

De enquête kan tot 12 januari worden ingevuld. De uitkomst ervan telt mee in de besluitvorming over de paaltjes.