• De aanleg van de tuunwallen op Stroe, vorig jaar.

    Henk Cornelissen

Er is nog wat geld voor tuunwallen

WIERINGEN Ze komen langzamerhand weer terug op het oude land, de tuinwallen van weleer. Bij de begraafplaats op Stroe, in de Noorderbuurt en aan de Normerweg zijn deze waardevolle landschapselementen in het afgelopen jaar aangelegd. Op Wieringen spreekt men van tuunwallen, woalkes of skiipewalle (schapenwallen). Door de ruilverkaveling van 1948 zijn de meeste verdwenen.

Er komen nog meer tuunwallen op Wieringen. Dit is mogelijk geworden door een succesvol beroep op het Waddenfonds, gedaan door de agrarische natuurverenigingen De Rotgangs (Wieringen), De Lieuw (Texel) en Stichting Landschapszorg Wieringen. Binnen die subsidiepot is nog ruimte voor 500 tot 700 meter tuunwallen. Wie in het buitengebied of aan de rand van een dorp op Wieringen eigenaar is van een klein graslandperceel, kan zich hiervoor melden.

De aanleg wordt voor negentig procent bekostigd uit het Waddenfonds en voor de overige tien procent uit een andere subsidie, die door Landschap Noord-Holland is bemachtigd. Wat voor de eigenaar overblijft is een onderhoudsverplichting voor vijf jaar. Er is haast geboden, want dit is de beste tijd om ze aan te leggen en de werkomstandigheden waren - eerst door de langdurige regenval en laatstelijk door de bevriezing van de grond - tot heden verre van ideaal.

Een tuunwal wordt een meter hoog en is onder ook een meter breed en taps toelopend tot de breedte van een plag (50 cm). Die zoden worden – met een machine – in de regel uit het naastliggende weiland gesneden. De grond wordt weer opgevuld met aarde en opnieuw ingezaaid. Op Texel, waar de tuunwallen al die jaren in stand zijn gebleven, is een bedrijf dat er ervaring ermee heeft en dat komt het ook op Wieringen uitvoeren. Belangstellenden kunnen zich melden bij Merijn Volkers, tel. 06-24818383.