• De Rabobank gaat clubs op een andere wijze ondersteunen.

    Rabobank Kop van Noord-Holland

Fietssponsortocht wordt Clubkas Campagne

WIERINGERWERF Rabobank Kop van Noord-Holland helpt verenigingen en stichtingen hun doelen te bereiken met de Rabobank Clubkas Campagne. Deze komt in de plaats van de traditionele Rabo Fietssponsortocht, die ieder jaar in juni werd gehouden, en is met ingang van het nieuwe jaar dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen. De bank stelt hiervoor in 2018 200.000 euro beschikbaar.

De gedachte hierachter is dat de 21.000 leden van de Rabobank van Kop van Noord-Holland inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op verenigingen en stichtingen die zich hebben ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting. Mensen die voor 10 april in het campagnejaar zijn ingeschreven als lid van de Rabobank, mogen hiervoor een stem uitbrengen.

De Rabobank hecht veel waarde aan de leefbaarheid van de regio en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in deze omgeving. Vanaf heden dus ook via de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die al een sponsorcontract met de bank hebben komen er niet voor in aanmerking. Dat geldt ook voor religieuze organisaties, politieke partijen, personeelsverenigingen, zakenclubs, belangenverenigingen en nog een aantal soorten van instellingen, die op de website van de bank vermeld staan.

Alle verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van Rabobank Kop van Noord-Holland, die bankieren bij de bank en voldoen aan de voorwaarden, komen in aanmerking voor deelname. Om deze clubs goed te informeren over de inhoud en de start van de Rabobank Clubkas Campagne, heeft de bank 750 verenigingen en stichtingen een uitnodiging gestuurd voor één van de zes informatieavonden, die begin 2018 in de regio worden georganiseerd. Inschrijven voor een informatieavond kan vanaf heden via de website www.rabobank.nl/kvnh. Op deze website staan ook de voorwaarden, die de bank aan deelname heeft gesteld. Aanmelden voor de informatieavond kan tot 15 januari.