• Jan Swaag en Elaine Vlaming werden beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

    Henk Cornelissen

Fractievoorzitters VVD en CDA zwaaien af met onderscheiding

HOLLANDS KROON Bij het afscheid van de gemeenteraad, dinsdagavond, zijn twee uittredende leden koninklijk onderscheiden. Elaine Vlaming (CDA) en Jan Swaag (VVD) werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee fractievoorzitters waren niet meer verkiesbaar. Vlaming was zestien jaar gemeenteraadslid, Swaag twaalf. Beiden speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de gemeente Hollands Kroon in 2012.

Zowel Swaag (47) als Vlaming (52) plaatste kanttekeningen bij het opkomend populisme, het automatisch kiezen van de kant van inwoners die zich afzetten tegen het bestuur. ,,Men roept vaak iets zonder alle feiten te kennen," aldus Vlaming. Meer hierover in de Wieringer Courant van vrijdag 30 maart 2018.