• De bouw van datacenters heeft veel op gang gebracht in de Wieringermeer.

    Henk Cornelissen
  • Wooncompagnie heeft een lijn ingezet die de gemeente graag zou doortrekken in Middenmeer.

    Henk Cornelissen

'Gebiedsplan is goed nieuws voor nieuwe generatie'

MIDDENMEER De gemeente Hollands Kroon wil het gebied aan de westkant van de A7, langs de Cultuurweg tussen Agriport en Middenmeer, bestemmen voor de grootschalige ontwikkeling van bedrijven en woningen. Het is het meest sensationele onderdeel van het gebiedsplan voor de Wieringermeer, dat het gemeentebestuur vandaag ter inzage heeft gelegd.

Henk Cornelissen

,,Een bijzonder moment," vindt wethouder van economische zaken Theo Meskers. ,,Het plan wordt de onderlegger voor de ontwikkelingen langs de A7, waarin alle belangen – van datacenters en de agrarische sector tot wonen en recreëren – met elkaar in balans zijn gebracht, om ruimte te bieden aan grootschalige ontwikkelingen." Daarmee verlaat de gemeente de behoudende koers van de laatste jaren.

De ontwikkelingen, die zich de laatste vijf jaar hebben voorgedaan, vragen een andere instelling, vindt Meskers. ,,Het is eigenlijk gek, dat er hier langs de A7 duizenden arbeidsplaatsen bij zijn gekomen, maar dat er op het gebied van woningbouw nauwelijks ontwikkelingen zijn geweest. Daar moet ruimte voor gemaakt worden en op deze manier maken we ook een verbinding met het dorp Middenmeer, dat hopelijk meer volume gaat krijgen. Wooncompagnie is daar al heel goed mee bezig. Met de bouw van 54 huurwoningen is er een grote stap vooruitgezet en die ontwikkeling willen we graag langer doorzetten."

Wat de gebiedsvisie voor de Wieringermeer tot een bijzonder project maakt, is dat ze in samenspraak met het hoogheemraadschap en de provincie is opgesteld. ,,Daardoor hoeven we niet meer over ieder plan met elkaar in discussie," zegt wethouder Theo Meskers. Het bouwplan van Google aan de Tussenweg, dat veertig meter hoog moet kunnen worden, was de aanleiding hiertoe. ,,We waren met de gedeputeerden Joke Geldhof en Jaap Bond naar Dublin, om te bekijken hoe daar een groot, hoog gebouw in een landelijk gebied werd gepast. Wij wilden graag aantonen dat zoiets in de Wieringermeer ook zou kunnen. En als je samen in het vliegtuig en in de auto zit, heb je het wel eens over dingen. De ervaring in Amerika is, dat als ergens een groot datacenter staat, er al vrij snel meerdere volgen. Dat is hier ook gebleken en dan moet je er klaar voor zijn. Het geeft een enorme verbreding van de economische structuur. Daarvoor heb je een plan voor de lange termijn nodig, als onderlegger," aldus Meskers.

Aanvankelijk werd gezegd dat de datacenters weinig werkgelegenheid zouden opleveren, maar de werkelijkheid is anders, zegt de wethouder. ,,Het zwaarste scenario, dat we hadden, is nu al ingehaald. Er worden nu al vierhonderd beveiligers gezocht, bijvoorbeeld, en ook zijn er cateraars, loodgieters, elektriciens en ict'ers nodig. Veel functies van mbo-niveau en die gaan we koppelen aan de onderwijsbehoefte in de regio. Daarom hebben we binnenkort een bijeenkomst met de directies van de datacenters en mbo-scholen als het ROC, het Horizoncollege en het Clusiuscollege. Zo krijgen de jongeren in onze regio werk en dan zijn er ook woningen nodig. De Kop van Noord-Holland, zeker de gemeente Hollands Kroon, is geen krimpregio meer," denkt Meskers. Temeer niet, voegt hij eraan toe, omdat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) niet genoeg grond heeft om in haar woningbouwbehoefte te kunnen voorzien. ,,De regio Noord-Holland Noord heeft aangeboden die woningbouwopgave voor een deel over te nemen. Niet omdat we hier de boel vol willen bouwen, maar omdat we diversiteit nodig hebben. We hebben zo de nadruk gelegd op levensloopbestendige woningen, dat andere doelgroepen, zoals starters en gezinnen, nauwelijks aan bod zijn gekomen. Om dat nog eens goed tegen het licht te houden, komt er een woonwensenonderzoek. Om de kwaliteit van de omgeving te versterken, zullen ontwikkelaars een bedrag per vierkante meter in een gebiedsfonds moeten storten. Daaruit worden groenvoorzieningen en waterpartijen betaald, met recreatiemogelijkheden, maar kan ook een bijdrage worden geleverd aan de exploitatie van campus De Terp, als zich daar een probleem zou voordoen."

De ontwikkelingen zijn voor beleidsmakers niet of nauwelijks bij te benen. Juist daarom is dit gebiedsplan, gedragen met de provincie en het hoogheemraadschap, zo belangrijk, vindt Meskers. ,,De LTO stelde dat de agrarische sector in deze procedure buitenspel werd gezet, maar we hebben anderhalf jaar nodig gehad om met de twee andere overheden op één lijn te komen. Gisteren is er getekend en vandaag komt het gebiedsplan de inspraak in. Iedereen mag zijn visie er nu op loslaten. Met dit plan wordt de weerbaarheid van het gebied vergroot en voor de nieuwe generatie vind ik dat goed nieuws."