• De veiligheid is in het geding op de polderwegen.

    Henk Cornelissen

Gemeente overweegt sluiting polderwegen

WIERINGERMEER De gemeente Hollands Kroon overweegt enkele smalle polderwegen af te sluiten voor snelverkeer. Dat vertelde wethouder Theo Groot (CDA) onlangs aan de gemeenteraad bij de behandeling van het beheerplan voor gemeente-eigendommen.

Hij reageerde daarmee op een opmerking van Johan Paul de Groot (ChristenUnie), die de veiligheid voor fietsers denkt te kunnen vergroten door in de bermen van de bedoelde wegen, waar geen fietspaden zijn, grasbetontegels aan te brengen of er eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerde voertuigen in te voeren. ,,Het landbouwverkeer wordt al zwaarder en breder en de wegen groeien niet automatisch gratis mee," aldus het raadslid.

De wethouder wees naar het komende categoriseringsplan voor het wegenbeheer. ,,Sommige wegen zouden we kunnen onttrekken aan het verkeer en dan worden het automatisch fietspaden," stelde hij.

Lees meer hierover in de Wieringer Courant c.q. Wieringermeerbode van vrijdag 29 december 2017 (ook op e-paper).