• Voor lange tijd plezier verzekerd in De Venne.

    Henk Cornelissen

Gemeenteraad akkoord met toekomstplan zwembaden

HIPPOLYTUSHOEF ,,De inwoners zijn nu aan zet: allemaal gaan zwemmen!" riep Marinus Hovius (LADA) dinsdagavond in de gemeenteraad, waar de toekomst van de vier overdekte publieke zwembaden werd bepaald.

De raad ging er unaniem mee akkoord dat De Venne in Hippolytushoef, De Terp in Wieringerwerf, Den Krieck in Breezand en De Wirg in Winkel vijftien jaar blijven bestaan en op termijn aan de gebruikers wordt overgedragen. Die hebben zich verenigd in de werkgroep HOZE, Hollands Kroon Overleg Zwembadexploitatie. Binnen vijf jaar wordt bekeken of een stabiele exploitatie mogelijk is en of zich voldoende vrijwilligers aanmelden om dat mogelijk te maken.

Meer nieuws over de zwembaden in de Wieringer Courant van vrijdag 22 december (ook op e-paper).