• Gerda Venema fotografeert de nieuwe raad voor de gemeentelijke website.

    Henk Cornelissen

Gemeenteraad kan er voor vier jaar tegenaan

HOLLANDS KROON Een mooie afspiegeling van de samenleving, noemde burgemeester Nawijn donderdagavond de nieuwe gemeenteraad van Hollands Kroon. De raad is op 12 van de 29 plekken vernieuwd. Zes leden behaalden een zetel op basis van voorkeurstemmen en passeerden zo hoger geplaatste kandidaten op de lijst.

In de gemeenteraad zitten twee jongeren, Lars Ruiter (21) uit Wieringerwerf en Daan Pruimboom (19) uit Hippolytushoef. Ruiter (VVD) ontbrak nog, vanwege een buitenlandse stage, en wordt later ingezworen, evenals Dorien Sybenga (Anders) die door ziekte verstek moest laten gaan. De samenstelling van de plaatselijke volksvertegenwoordiging kan overigens daarna ook nog veranderen, daar er nog wethouders moeten worden benoemd. Daartoe worden eerst coalitiebesprekingen gevoerd. Het is waarschijnlijk dat enkele raadsleden doorschuiven naar het college.

Hoewel nog niets zeker is, gaan alle volgers ervan uit dat de coalitie wordt voortgezet, zij het zonder het zwaar getroffen LADA, dat is afgestraft voor het feit dat het bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen in plaats van oppositie te voeren, zoals de meeste leden en kiezers zeer waarschijnlijk hadden gewild. Ook speelde de afsplitsing van Henk-Jan Wittink, die Onafhankelijk Hollands Kroon oprichtte, een rol in dit verlies. Mary van Gent (Senioren Hollands Kroon), Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) worden in de wandelgangen genoemd als de voornaamste kandidaten, mochten hun drie partijen de coalitie voortzetten. Of er nog een vierde wethouder komt, is onzeker. Als grootste partij, met zeven zetels, legt SHK meer gewicht in de schaal dan de VVD en het CDA, die elk vijf zetels bemachtigden.

Wat opvalt is dat, in tegenstelling tot andere gemeenten in het land, het aantal vrouwen in de raad van Hollands Kroon, met zes - evenveel als er vier jaar geleden toetraden - aan de lage kant blijft. Dat relativeert de opmerking van de burgemeester over de afspiegeling enigszins.

Van Ruiter moesten nog wel de geloofsbrieven worden onderzocht. Daarvoor werd een speciale commissie ingesteld, waarvan Pruimboom de voorzitter mocht zijn. De benjamin van Onafhankelijk Hollands Kroon mocht als maidenspeech de officiële verklaring voorlezen waarin tot toelating werd geadviseerd.