• Het schoffelseizoen is weer begonnen.

    Gemeente Hollands Kroon

Groen vraagt onderhoud, maak het meer met kernbeheer

HOLLANDS KROON In opdracht van de gemeente is een begin gemaakt met het onderhoud van het openbaar groen. Dit wordt uitgevoerd door de gemeentelijke buitendienst, werkvoorziener Noorderkwartier en enkele aannemers.

De gemeentelijke buitendienst is vooral actief op de elf begraafplaatsen, die onder het beheer van Hollands Kroon vallen. Noorderkwartier zorgt in de 22 woonkernen van de gemeente voor het maaien van het gazon, het in toom houden van het onkruid in de plantsoenen en het snoeien van de hagen. Aannemers worden vooral ingezet voor het grove werk, zoals het maaien van bermen en het snoeien van grove beplanting en bomen.

Omdat chemische bestrijdingsmiddelen op straten en stoepen sinds maart 2016 niet meer mogen worden gebruikt, wordt het onkruid er met een brander of borstel verwijderd. De wortels worden dan niet gedood, waardoor het onkruid sneller terugkomt dan voorheen het geval was.

Het onderhoud wordt uitgevoerd op drie verschillende kwaliteitsniveaus. Voor de dorpscentra en de begraafplaatsen wordt een hoge kwaliteit nagestreefd en deze worden dus het meest intensief onderhouden. De woonwijken en hoofdwegen vallen onder 'normaal' onderhoud, wat betekent dat het niveau 'voldoende' moet zijn. Op bedrijventerreinen en in het buitengebied is het onderhoud sober. Wie vindt dat een opwaardering gewenst is, kan hiervoor contact opnemen met het gemeentelijk kernbeheer.