• Bij ruim 3600 senioren van 75 jaar en ouder werd aangebeld voor dit onderzoek.

    Pixabay

Helft 75-plussers eet niet dagelijks warm

HOLLANDS KROON Wonen Plus Welzijn en de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisaties voor Ouderen in Hollands Kroon (LSBO-HK) hebben onderzoek gedaan naar de zelfredzaamheid van de senioren in deze gemeente.

,,Wij merken dat veel ouderen tussen wal en schip vallen door alle veranderingen in de zorg. Doordat Hollands Kroon een uitgestrekte gemeente is, zijn niet alle voorzieningen goed bereikbaar. Wij willen graag weten of er meer ondersteuning nodig is. Daarom hebben wij in samenwerking met de gemeente en zorgverlener Incluzio het Preventief Seniorenonderzoek 2.0 uitgezet," aldus Jan Kers (LSBO-HK) en Tessa Vriend (Wonen Plus Welzijn). Het onderzoek is gehouden onder 75-plussers uit Hollands Kroon. Er zijn 3.607 senioren benaderd om een enquête in te vullen en 687 deden dat. Uit het onderzoek komen verontrustende resultaten. Zo eet 50% niet dagelijks een warme maaltijd. ,,We willen hier dieper op ingaan om de reden te achterhalen. Is er geen zin om te koken, zijn er gezondheidsproblemen of is er een financieel probleem? Dat gaan we aan het eind van dit jaar onderzoeken," aldus de beide zegslieden.

Financiën

Daarnaast heerst er veel onbekendheid over financiële mogelijkheden. 63% is niet bekend met bijzondere bijstand en 36% niet met zorg- en huurtoeslag. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de landelijke trend. Bijna een kwart heeft er moeite mee, de eigen financiële zaken zelf te regelen. Om dit te doorbreken zal er meer aan voorlichting moeten worden gedaan en zijn meer voorzieningen nodig. Dit willen de beide organisaties bespreken met het maatschappelijk werk.

Medicijnen

Negen van de tien respondenten gebruikt meerdere medicijnen tegelijk. Ook dat is een punt van zorg, dat zal worden besproken met de regionale huisartsenorganisatie.

De rapportage 'Preventief seniorenonderzoek 2.0' is te vinden op websites www.wonenpluswelzijn.nl en www.lsbo-hollandskroon.nl.