• Gea Wiegman-Baijs wordt door voorzitter Gerard Numeijer gehuldigd als erelid.

    Jan Wessels

Historische Vereniging Wieringen naar 900 leden

DEN OEVER De Historische Vereniging Wieringen verwelkomde het negenhonderdste lid, Ada Engel. Zij werd tijdens de jaarvergadering in de bloemetjes gezet, evenals Gea Wiegman-Baijs, die tot erelid werd benoemd. Ze is tien jaar bestuurslid geweest.

De bestuursleden Wilma Keppel en Jan Wessels waren herkiesbaar en werden weer voor drie jaar benoemd. Echter, de vereniging moet wel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gerard Numeijer gaf aan dat zijn houdbaarheidsdatum in die hoedanigheid eigenlijk al is verstreken. Hij doet het nog een jaar en dan moet er echt een opvolger zijn. Als nieuw bestuurslid, in plaats van Gea Wiegman, trad Nel Hoekstra aan. Uit handen van Numeijer ontving Gea Wiegman de Kei, behorende bij het erelidmaatschap. Ze blijft wel actief in de archiefcommissie en voor de webshop van de vereniging. Ze staat bekend als een van de meest actieve leden, kent bijna alle leden persoonlijk en beschikt over zo veel energie dat ze af en toe geremd moet worden, zo werd gezegd.

De Historische Vereniging Wieringen is actief met het werven van nieuwe leden en is de negenhonderd inmiddels gepasseerd. Het negenhonderdste lid werd Ada Engel, sinds kort weer wonend op Wieringen en zij werd door Numeijer verwelkomd met een bos bloemen en een exemplaar van het boek 'Winkels op Wieringen'. Ze had zich als nieuw lid aangemeld in de bloementent van Flora, waarvan de vereniging een deel gebruikte.

Vorige maand presenteerde de genealogiecommissie, tijdens de twee stamboomweekeinden, in het dorpshuis 't Skrale End op Westerland de stamboom van de familie Hegeman. Het was een groot succes. Het uitgebrachte stamboek is verkrijgbaar via de webshop en bij Gea Wiegman. Voor volgend jaar staat overigens de stamboom van Wiegman op het programma.

De vergadering had overigens een vlot verloop. De huishoudelijke aangelegenheden werden snel afgehandeld en de financiële verantwoording werd goedgekeurd. Na dat alles werd een prachtige film vertoond, een compilatie van beelden van de carnavalsoptochten in Hippolytushoef, gemaakt door Piet en Pieter Kraan.