• Het Monument is een van de grootste toeristische attracties in de provincie en de voornaamste in Hollands Kroon.

    Henk Cornelissen

Holland Boven Amsterdam gaat aan Monument voorbij

DEN OEVER 'Afsluitdijk. 30 km. Na 17 km uitzichtspunt & mogelijkheid tot keren bij het tankstation. Na 30 km bezoekerscentrum in Kornwerderzand'. Zo wordt de Afsluitdijk met zijn voorzieningen aangeprezen op een promotiekaart van Holland Boven Amsterdam. Dit Noord-Hollandse bureau, dat de attracties van de provincie boven het Noordzeekanaal onder de aandacht van toeristen en dagjesmensen wil brengen, gaat daarmee volledig voorbij aan de enige Noord-Hollandse attractie, die de Afsluitdijk biedt. Jaarlijks stoppen bij het Monument driehonderdduizend mensen om uit te kijken over de Waddenzee en het IJsselmeer of voor een kopje koffie in de lunchroom.

Holland Boven Amsterdam wordt gefinancierd door de achttien gemeenten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, met de bedoeling een graantje mee te pikken van de toeristenstroom naar Amsterdam, dat onder deze last dreigt te bezwijken. Een van die Noord-Hollandse gemeenten is Hollands Kroon, waar het door Dudok ontworpen Monument op de Afsluitdijk, officieel De Vlieter geheten, staat.

Reden waarom de fractie van Senioren Hollands Kroon schriftelijke vragen heeft gesteld aan het gemeentebestuur. Dat de twee Friese bedrijven op de Afsluitdijk wel worden benoemd op de met Noord-Hollands geld gefinancierde kaart, steekt helemaal, zo blijkt uit de brief die raadslid Jeff Leever namens SHK heeft opgesteld. Een bloody shame, noemt hij het. ,,Ook vorig jaar stond het Monument er niet op. Daarop heb ik wethouder Meskers toen geattendeerd. Hij gaf toe dat dit een gemiste kans was en zei dat het bij de volgende uitgave hersteld zou zijn. Juist het Monument is een publiekstrekker. Een parel van Hollands Kroon wordt hiermee schromelijk tekortgedaan, terwijl de gemeente dit als economische drager ziet."

Leever zet vraagtekens bij de wijze waarop de gemeentelijke subsidiegelden voor de ontwikkeling van het toerisme worden besteed. Hij wil dat vooraf verantwoording wordt afgelegd in plaats van achteraf. Het komt hem voor dat Holland Boven Amsterdam, voortgevloeid uit het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, dat naar eigen goeddunken mag doen. ,,Daar wil ik van af," zegt hij desgevraagd.

Het college moet reglementair binnen dertig dagen antwoord geven.