• HHNK, waterschap voor dit gebied, werkt in Den Oever aan de Havendijk.

    Henk Cornelissen

Hollands Noorderkwartier zoekt hoofdingelanden

HOLLANDS KROON De verkiezingen voor het algemeen bestuur van de waterschappen worden gehouden op woensdag 20 maart 2019. Voor de tweede keer vallen ze samen met de Provinciale Statenverkiezingen.

De 21 waterschappen zorgen in Nederland voor veilige dijken, het juiste waterpeil en een gezonde waterkwaliteit. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal doet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) dat. Bij de verkiezingen daarvoor liep het nooit echt storm, maar de werkzaamheden van de laatste tijd kunnen de betrokkenheid van de inwoners hier hebben vergroot. Enkele jaren geleden werd de Wieringermeerdijk opnieuw bekleed en momenteel wordt gewerkt aan de Havendijk in Den Oever en de waterhuishouding op zuidelijk Wieringen.

Iedereen van 18 jaar of ouder, wonend in het beheergebied van het waterschap, kan stemmen of zich verkiesbaar stellen voor het algemeen bestuur. HHNK heeft de kandidaatstelling in de afgelopen week geopend. Het algemeen bestuur of college van hoofdingelanden wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Het is vergelijkbaar met de gemeenteraad; het bepaalt het beleid en controleert of het college van dijkgraaf en hoogheemraden dat goed uitvoert.

Wie kandidaat zou willen zijn, kan hiervoor informatiebijeenkomsten bezoeken op 18 juni (café Turf, Hoorn, 19.00 uur), 19 juni (waterschapskantoor, Heerhugowaard, 19.00 uur) en 11 juli (De Kampanje, Den Helder, 18.45 uur). Zie voor meer informatie www.hhnk.nl.