• Samen met Henk Beets (links) en Loet van Zoonen bekijkt Gerard Numeijer zijn afscheidscadeau.

    Jan Wessels

Jaarvergadering met verrassingen bij Historische Vereniging

DEN OEVER Dat de jaarvergadering van de Historische Vereniging Wieringen een speciaal tintje zou krijgen lag in de lijn der verwachting. Niet alleen omdat de Vereniging dit jaar haar dertigjarig bestaan viert, maar vooral omdat Gerard Numeijer na 15 jaar voorzitter te zijn geweest afscheid nam. Numeijer voelde dit schijnbaar ook wel zo, want met de constatering dat dit 'de lèste keer' was opende hij wat aarzelend en zelfs een klein beetje aangedaan de vergadering.

Menno Smit

Daarna werden de agendapunten weer vlotjes doorgelopen. Uit de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en de verschillende commissies blijkt dat de HVW een financieel gezonde (contributie blijft gelijk, kascontrole commissie tevreden) en bloeiende vereniging is met bijna 950 leden en veel activiteiten. Heel belangrijk is uiteraard het blad Op de Hòògte, maar daarnaast zijn er lezingen, de website, archiefdagen, beeldbank , jaarlijkse excursie en de fototentoonstelling tijdens de Flora. De voorzitter was zichtbaar blij dat de genealogische weekenden in de Westerlander kerk na een aantal jaren afwezigheid weer in ere waren hersteld. Met het uitgeven van boeken over de Wieringer dijkgeschiedenis en de amoureuze perikelen van Kroonprins Wilhelm te Oosterland is ook de ´historische bibliotheek´ afgelopen jaar weer gegroeid. Tijdens de vergadering werd er overigens nog een 'Wieringer' boek gepresenteerd. Willem Baijs uit Abbekerk nam van de gelegenheid gebruik om een exemplaar van het boek 'vier eeuwen geslacht Bais, Baijs, Bays' aan de voorzitter te overhandigen.

Bij het punt bestuursverkiezing was Ina Schoenmaker-Wiegman aftredend en herkiesbaar wat ook gebeurde. Juist toen de dus niet herkiesbare voorzitter Numeijer aan een soort afscheidsrede wilde beginnen startte onder de klanken van het Wieringer volkslied van de Bunzingers plotseling een film. In deze film, gemaakt door Martin de Graaf, richten eigenlijk alle direct bij de vereniging betrokkenen uit bestuur, redactie en de vele commissies het woord tot de voorzitter om hem op persoonlijke en ludieke wijze een aardigheidje te geven en te bedanken voor de prettige samenwerking en zijn positieve en nimmer aflatende inzet. Dankbare onderwerpen bij de presentjes waren zijn moeizame relatie met computers en de overgang van Wieringen naar Hollands Kroon. Na dit volledig onverwachte eerbetoon zocht zelfs de gewoonlijk zo welbespraakte voorzitter een tijdje naar woorden. Hij wist dus echt nergens van. Het is dan ook een hele prestatie dat binnen deze praatgrage kleine gemeenschap tientallen mensen er wekenlang in geslaagd zijn hun mond niet voorbij te praten.

Als afscheidscadeau namens de Historische Vereniging Wieringen werd hem een door Jan Wessels gemaakt paneel voor het door Numeijer net opgerichte Wieringen Airwar Museum aangeboden.

Na de pauze vertoonde Wout Smit, schrijver van het boek 'het schandaal van Oosterland' politieke spotprenten over de Kroonprins. Zijn de foto's van Wilhelm op zijn motorfiets of bij de smederij van Luijt op Wieringen het meest bekend, de spotprenten toonden de donkere kant van Wilhelm namelijk als de 'slachter van Verdun'. De op de prenten extra aangezette bloederige context vormde een scherp contrast met de vrolijke toonzetting van de juist vertoonde film. Gelukkig besloot Smit met een aantal vrolijker spotprenten, zoals die van Wilhelm op schaatsen op een Wieringer sloot.

Uiteraard werd er ook een nieuwe voorzitter benoemd in de persoon van André Kok. André is als zoon van slager Ab Kok en Pietje Kok-de Vries (later van het hoedenwinkeltje in de Hoofdstraat) opgegroeid in De Haukes en Hippolytushoef. André was in zijn jonge jaren ook al betrokken bij het Wieringer verenigingsleven, zo was hij vier jaar lang hoofdredacteur van De Rijp, het clubblad van de in die tijd zeer bekende jeugdvereniging Club 1626. Wat is dan passender dan als 65 plusser voorzitter te worden van de Historische Vereniging Wieringen.