Kavelruil randmeer later

[WIERINGERMEER] De kavelruil, van 310 hectare grond in het voormalige zoekgebied voor het Wieringerrandmeer, is woensdagmiddag niet doorgegaan.

Een van de partijen, het Rijksvastgoedbedrijf, wil weten of in de gronden die het overneemt puin is gebruikt voor de aanleg van dammen of paden. LTO Noord zegt bij monde van plaatselijk voorzitter Wim Mostert te hopen dat dit uitstel geen afstel wordt. Bij de kavelruil zijn tien agrarische bedrijven, het Nuon, de provincie en het rijk betrokken.