• Dick Krabbendam (rechts) en zijn opvolger Chris Jonker, te midden van de kringloopartikelen.

    Henk Cornelissen

Kringloop in de knel door tijdelijke huisvesting De Kei

HIPPOLYTUSHOEF De stuurgroep, die de bouw van de brede school in Hippolytushoef voorbereidt, heeft een voorkeur voor de voormalige basisschool De Marske als tijdelijk verblijf voor de leerlingen van De Kei. Dat antwoordde het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA. Hierdoor komt Stichting Netwerk Roemenië (SNR), die het gebouw gebruikt als kringloopwinkel, in de problemen.

De brede school wordt gebouwd op de plek van De Kei, die daarvoor dus moet uitwijken. In eerste instantie was de vrijgekomen plek van het gemeentehuis aan de Elft daarvoor in beeld. Daar zouden dan containerunits moeten komen te staan, genoeg voor de opvang van de 215 leerlingen van De Kei. Maar dit is een vrij dure oplossing.

Reden waarom de stuurgroep – waarin de gemeente overlegt met de schoolbesturen – de blik gericht houdt op De Marske, waarschijnlijk nog met wat containerunits erbij. Het zal allicht goedkoper zijn. Voor het college van burgemeester en wethouders is het krediet, dat de gemeenteraad voor de bouw van de brede school heeft vastgesteld, leidend en de tarieven lopen in de bouwwereld de laatste tijd hard op. Aanstaande woensdag wordt hierover in de stuurgroep een besluit genomen.

SNR gebruikt De Marske is inmiddels in gebruik als kringloopwinkel van Stichting Netwerk Roemenië (SNR), volgens een antikraakregeling. Het is een succesvolle sociaal-maatschappelijke onderneming geworden. De winkel puilt uit van mooi opgepoetste tweedehands spullen. Het werk hieromheen wordt gedaan door stagiairs, vluchtelingen, mensen die herstellende zijn van een burn-out en anderen, die een vorm van dagbesteding zoeken. Kringloop is ook in de mode. Hergebruik dient het milieu. Behalve de afvalstroom wordt het beroep op nieuwe grondstoffen erdoor verminderd. Ook in dat opzicht mag dit als belangrijk maatschappelijk werk worden gezien. Net als wat door de stichting al jaren wordt gedaan voor achtergestelde inwoners van Roemenië.