• Op zijn eerste werkdag in Hollands Kroon, 4 september 2012, maakte Nawijn een rondje over Wieringen.

    Henk Cornelissen

Lat ligt hoog voor opvolger burgemeester Nawijn

HOLLANDS KROON ,,Een energieke burgemeester; een strateeg met een duidelijke visie, die de ingezette koers van Hollands Kroon ondersteunt en samenwerking stimuleert, zowel in de regio als met inwoners." Deze tekst siert het voorblad van de profielschets, die de gemeenteraad heeft opgesteld voor de volgende burgemeester van Hollands Kroon.

Vorige week dinsdag legden de fractievoorzitters de laatste hand aan het document in het presidium, waar de agenda van de raad wordt bepaald, en donderdag ging het concept naar de commissaris van de koning, Johan Remkes. Die komt op dinsdag 19 juni naar de gemeenteraad, om het concept te bespreken en het dan vast te stellen document mee naar Haarlem te nemen.

Met de profielschets hoopt de gemeenteraad geïnteresseerden tot een sollicitatie te verleiden. Daarover was in het presidium vorige week nog wel enige discussie. Enkele raadsleden, Johan Paul de Groot van de ChristenUnie voorop, vonden de tekst niet prikkelend genoeg. De inhoud zou onvoldoende aansluiten bij de vernieuwende werkwijze van de organisatie van Hollands Kroon en de uitstraling die daarbij hoort. Gemeenten uit de buurt die in dezelfde vijver vissen, zoals Enkhuizen en Heerhugowaard, zouden daar beter in geslaagd zijn. Een meerderheid van de fracties is echter van mening, dat dit niet nadrukkelijker benoemd hoeft te worden. De gemeente Hollands Kroon is met haar vernieuwende werkwijze in de loop der jaren landelijk nieuws geworden, met alle positieve en negatieve verschijnselen die daarmee gepaard zijn gegaan. Geschikte kandidaten zouden daarvan op de hoogte moeten zijn, zo werd gesteld.

De opvolger van burgemeester Jaap Nawijn moet op slag verliefd worden op deze mooie gemeente en staan te popelen om in Hollands Kroon aan het werk te gaan. Dat stelt de gemeenteraad ook in het concept van de profielschets. Prikkelend genoeg? Misschien. De lat ligt in elk geval hoog. Gelet op eerdere burgemeestersbenoemingen deinst Remkes er niet voor terug, kritische vragen over het een en ander te stellen, voordat hij de definitieve profielschets meeneemt. En dan is het afwachten wat voor eerste burger de ruim 47.000 inwoners van Hollands Kroon gaan krijgen.

Meer over de profielschets in de Wieringer Courant van dinsdag 12 juni 2018 (ook als e-paper te verkrijgen).