• Het terrein aan de Groetweg is nog niet uit beeld voor de motorcross.

    Henk Cornelissen

MER voor crossterrein

WIERINGERMEER Met een uitslag van 16-11 besloot de gemeenteraad een volgende stap te zetten, die misschien in de richting gaat van de aanleg van een motorcrossterrein aan de Groetweg. Onder druk van de provincie heeft Hollands Kroon zich ertoe verplicht, voor zo'n 750 crossers van heinde en verre een permanente accommodatie mogelijk te maken. Maar de raad stelde vier jaar geleden eisen, waaraan niet kan worden voldaan.

Destijds werd bepaald, dat aan de buitengrens van het terrein het geluid niet boven de 50 dBa uit mag komen. Dat blijkt niet te doen. Het verkeer op de openbare weg is vaak al luider en in de geluidswal zal een doorgang moeten komen voor wie van het terrein gebruik willen maken. Vandaar dat de raad werd voorgesteld uit te gaan van wettelijke normen, die minder streng zijn. Ook zijn meer openingsuren nodig, om het terrein zakelijk haalbaar te maken. Dit zeer tot ongenoegen van vele omwonenden. Zij weten zich gesteund door de PvdA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en vier van de vijf LADA-leden. Dorien Sybenga (Progressief Hollands Kroon) stemde niet mee, omdat zij als omwonende belanghebbende is.

De VVD, het CDA, de Senioren Hollands Kroon, Onafhankelijk Hollands Kroon en Ard Smit (LADA) willen echter de milieueffectrapportage (MER) in gang zetten. Die is nodig om het bestemmingsplan te kunnen veranderen. Aan die kant staan niet alle raadsleden te trappelen, maar de MER-commissie is een onafhankelijke instelling, die alle gevolgen voor de omgeving in kaart brengt. Het is uiteindelijk aan de raad, te bepalen of die gevolgen acceptabel zijn. ,,Het onderzoek zal recht doen aan de voor- en tegenstanders," aldus Jan Swaag (VVD).

De omwonenden zijn echter bang voor de uitkomst. Er zal worden uitgegaan van een gemiddeld geluidsniveau tijdens het gebruik, terwijl de pieken vooral hinderlijk zullen zijn. Ook zijn ze ongerust over medegebruik van andere 'lawaaisporten', zoals trekkertreks en trainingen van fabrieksteams. De crossers werd meegegeven zich te gaan richten op elektrische motoren, maar daaraan zal voorlopig geen gevolg worden gegeven.