• Nieuwe initiatieven kunnen aansluiten bij Agriport.

    Henk Cornelissen

Niet-agrarische activiteiten naar zuidoosten polder

WIERINGERMEER Grootschalige activiteiten, die niet met de land- en tuinbouw te maken hebben, zouden het beste worden ontwikkeld in het zuidoostelijke kwart van de Wieringermeer. Een meerderheid van de gemeenteraad en andere betrokkenen sprak zich daarvoor uit in een beeldvormende raadsvergadering, vorige week dinsdag.

Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie, die de raad dit jaar voor de polder hoopt vast te stellen, is het concentreren van niet-agrarische activiteiten, die nieuwe vormen van werkgelegenheid kunnen brengen. Aansluiten bij de bebouwing van Agriport A7 ligt het meest voor de hand, maar dat kan in verschillende richtingen. De aanwezigen werden enkele mogelijkheden getoond, maar enkele geprojecteerde bouwvlekken waren wel erg ver naar het noorden en westen gericht.

De raadsleden en andere belangstellenden mochten hun ideeën over niet-agrarische activiteiten met plakkertjes op een plattegrond een plek te geven. Het zuidoosten kwam het merendeel het meest logisch voor. Behalve Agriport A7 zijn daar al het gasverdeelstation, Afvalzorg en – net over het randje – de grasdrogerij van Hartog. In het algemeen zou men wel graag zien dat een nieuw, groot bedrijf iets kan betekenen voor het klimaat. Een fabriek van elektrische auto's, waarover al eens een niet bevestigd gerucht is gegaan, werd in dit verband als voorbeeld genoemd.

Meer hierover in de Wieringer Courant c.q. Wieringermeerbode van dinsdag 23 januari 2018 (ook op e-paper verkrijgbaar).