• Jan Wessels/HHNK

Oostkade is een puzzel voor de werkers aan de dijkversterking

DEN OEVER De werkzaamheden aan de dijkversterking zijn flink op stoom. In deze rubriek, 'Ondertussen in Den Oever', houdt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), als dijkbeheerder en opdrachtgever van het project, onze lezers van tijd tot tijd op de hoogte van wat er zoal gebeurt.

In de hoek bij de Oostkade is het sinds enkele weken een drukte van belang. Hier worden damwanden ingebracht, wordt de bekleding vernieuwd en wordt het voorland geasfalteerd om het laatste stukje van de dijk van Den Oever en het eerste stukje Afsluitdijk weer veilig te maken. De inrichting verandert: er komen meer parkeerplaatsen en de camperplekken worden verplaatst. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden in deze hoek af te ronden voordat het recreatieseizoen begint.

Het werk aan de hoek bij de Oostkade is een ware puzzel; er moet veel gebeuren in een relatief klein gebied en in beperkte tijd, terwijl de bestaande functies in stand moeten blijven. In nauw overleg met het onderhoudsteam van Levvel, de aannemer van project Afsluitdijk, en Rijkswaterstaat, is de omleidingsroute voor de fietsers tot stand gekomen. Om de trilwerkzaamheden voor de damwanden uit te kunnen voeren moest de loopbrug naar de wachtsteiger bij de draaibrug tijdelijk buiten bedrijf genomen te worden. Voor de kabelbundel waardoor de bruggen in de A7 worden bediend, is daarom een tijdelijke bypass gemaakt. Met de ondernemers rond de Oostkade zijn werkafspraken gemaakt.

Ruim anderhalf jaar geleden begon Van Oord-Hakkers in opdracht van HHNK aan de versterking van de Havendijk. Meer dan de helft van het werk is klaar. De hoogste tijd om hier samen stil bij te staan. Iedereen is op woensdag 13 februari van harte welkom aan de Havenstraat. Daar wordt dan brug over de nieuwe coupure geplaatst, waardoor het doorlopende wandelpad over de dijk een feit wordt. Daarna laten leerlingen van de basisscholen 't Span en De Branding een spetterende circusact zien. De bezoekers worden daarna meegenomen naar de innovatieve getrapte bekleding. Deze unieke traptreden, onderdeel van de dijkversterking, kunnen ook worden gebruikt als tribune. De ideale plek om het spektakel te bewonderen!