• De veiligheid in de zwembaden wordt verbeterd met toezichthoudende vrijwilligers.

    Henk Cornelissen (archieffoto)

Opleiding 'lifeguard' in zwembaden

HIPPOLYTUSHOEF De gebruikers van de gemeentelijke zwembaden, verenigd in HOZE, organiseren samen een opleiding tot toezichthouder, de zogenaamde 'lifeguard'. Hiermee leren vrijwilligers toezicht houden als aanvulling op het beroepspersoneel tijdens het recreatief zwemmen en baantjes trekken.

Voor deze opleiding zijn vier woensdagavonden uitgetrokken en er zal door de cursisten wat 'huiswerk' moeten worden gedaan. De inhoud is zowel praktisch als theoretisch. Dat laatste houdt verband met de inrichting en eisen, die aan een zwembad worden gesteld op de gebieden van techniek, hygiëne en veiligheid.

Daarnaast komt de eigen zwemvaardigheid aan de orde en moeten er de nodige proeven worden afgelegd, zoals een pop opduiken, onder water zwemmen, gekleed zwemmen en reddend zwemmen. De minimumleeftijd is achttien jaar. De cursus wordt gehouden in zwembad De Venne op 4, 11, 18 en 25 juli. In de zomervakantie kan stage worden gelopen bij de professionals in de vier baden in Hollands Kroon. Na de zomervakantie kunnen de deelnemers desgewenst verder met een vervolgcursus, gericht op het zelfstandig toezicht houden. Ook een EHBO- en een BHV-cursus kunnen tot de opleiding behoren, voor wie aan de strengste eisen wil voldoen.

De opleiding wordt vergoed door het zwembad, maar hiermee verplicht de cursist zich wel tot een aantal uren vrijwillig toezicht houden tegen een vrijwilligersvergoeding. Voor informatie en opgave kunnen belangstellenden terecht bij de zwembaden in Hollands Kroon of een mail sturen aan denieuwevenne@gmail.com.