• Door de verruiging van de dichtgeslibde hoek bij de Quarantaine en de Amsteldiepdijk, zitten de kwetsbare wadvogels inmiddels op grote afstand.

    Henk Cornelissen
  • De werkweg langs het Balgzandkanaal, niet toegankelijk omdat mensen hier de dijk op zouden kunnen lopen.

    Henk Cornelissen

Nieuwe voorverkenning fietspad langs Waddenzee

WIERINGEN De gemeente Hollands Kroon stelt pogingen in het werk om toch weer een fietspad langs de Waddenzee tussen Hippolytushoef en Den Helder mogelijk te maken. ,,Nu het hoogheemraadschap met de dijkbekleding aan het werk gaat, kan er ruimte worden gemaakt voor een fietstracé," aldus wethouder Theo Meskers.

Henk Cornelissen

Van het traject zijn drie stukken dijk niet toegankelijk. Tussen de Normer en de Quarantaine mag niemand achter de dijk komen en datzelfde geldt voor de Amsteldiepdijk - ook wel bekend als de Korte Afsluitdijk - en de Balgzanddijk, waar zelfs de werkweg aan de binnenkant, langs het Balgzandkanaal gesloten blijft voor fietsers en wandelaars. Zij moeten in plaats daarvan bij Van Ewijcksluis op de N99 de riskante oversteek maken om over de Balgweg verder te kunnen.

Dichtgeslibd

Volgens Meskers zou de provincie een eventueel fietstracé willen subsidiëren, maar er moet eerst een voorverkenning worden gemaakt, in samenspraak met de terreinbeheerder, Landschap Noord-Holland. ,,De argumenten voor afsluiting zijn wel bekend, maar in de tussentijd is er wel wat veranderd. Een deel slibt helemaal dicht, waardoor er een robuuste natuur is ontstaan en er geen bijzondere wadvogels meer voorkomen. Je zou er dan voor kunnen zorgen dat de fietsers bij de delen, die nog steeds kwetsbaar zijn, van de dijk af gaan en er een stukje verder weer op kunnen komen. Dat gaan we nu uitzoeken. De provincie gaat voor ons ook bekijken wat het kost."

De resultaten van de eerste verkenning worden over enkele maanden verwacht.