• Een mooie opsteker voor initiatiefnemers Ina Hoogenbosch (links) en Marieke Roos (rechts). Harmke Heikens kwam namens de Rotaryclub een cheque van 1250 euro brengen.

    Henk Cornelissen

'Perk met herinneringssteentjes Joods Werkdorp op tijd klaar'

SLOOTDORP Het perk met herinneringssteentjes, ter nagedachtenis van de in 1941 weggevoerde en omgekomen bewoners van het Joods Werkdorp, zal op tijd klaar zijn. Daar durven de twee initiatiefnemers van het Historisch Genootschap Wieringermeer - Ina Hoogenbosch en Marieke Roos - hun handen nu wel voor in het vuur te steken.

Het is hun bedoeling het plateau op 20 maart 2020, op de dag af 79 jaar nadat de SS het werkdorp ontruimde, in gebruik te stellen. Het komt bij het herinneringsteken in de voortuin van het gemeenschapshuis. Elk steentje wordt voorzien van een naam. Het zullen er ongeveer tweehonderd zijn. Officieel is het aantal slachtoffers iets lager, maar een aantal namen van kinderen die in het werkdorp hebben gewoond, is nog niet bekend. Daarnaar worden nog steeds naspeuringen gedaan.

Henk Cornelissen

,,Het gaat door," zegt Ina Hoogenbosch. Maandagmiddag werd haar en Marieke Roos een cheque ter waarde van 1250 euro aangereikt door Harmke Heikens, inkomend voorzitter van Rotaryclub Wieringerland. Het leek hun beiden een zware klus te worden, op tijd de nodige middelen bij elkaar te krijgen. Het project was begroot op twintigduizend euro, maar daarvan kan inmiddels heel wat af, door de hulp die deze werkgroep van het Historisch Genootschap Wieringermeer is aangeboden. ,,Dat hebben we vooral te danken aan de Hollands Kroonse Uitdaging, die voor ons op zoek is gegaan naar ondernemers die ons belangeloos mensen en materiaal beschikbaar willen stellen, en de kernbeheerders van de gemeente, die gaan zorgen voor het straatwerk. Daardoor worden de kosten aanzienlijk gedrukt. En er komen veel giften binnen, zoals deze. We zijn er nog niet helemaal, maar het ziet ernaar uit dat we de kosten op tijd kunnen dekken."

Gebruikte kleding

Het contact met de Rotaryclub ontstond toen Marieke Roos en Harmke Heikens elkaar bij de kapper tegenkwamen. De Rotaryclub Wieringerland haalt haar inkomsten uit de gebruikte kleding, die op Wieringen en in de Wieringermeer wordt aangeboden in de gele bakken, die op strategische plekken in de dorpen zijn neergezet en twee keer per week, op dinsdag en op zaterdag, worden geleegd. ,,Maar we staan ook op de rommelmarkt in de IJhallen. Kleding die niet wordt verkocht, willen de mensen vaak niet meer mee terug naar huis nemen en die geven ze dan aan ons. We hebben het er druk mee, maar we doen het graag," aldus Harmke Heikens.

,,En wij zijn er blij mee," zegt Ina Hoogenbosch tenslotte. Het is haar verwachting dat op 1 oktober met de aanleg van het perk kan worden begonnen.