Plan voor woningen op boerderij Lont-Vet

De gemeenteraad heeft voor donderdag 30 november een bestemmingswijziging op de agenda staan voor een stuk grond aan de Koningsweg. Hier stond vroeger de boerderij van Lont-Vet. Nadat deze was afgebrand werd het verwaarloosde terrein voor allerlei doeleinden gebruikt, waaronder het illegaal storten van afval.

De tegenwoordige eigenaar heeft het plan opgevat het terrein op te ruimen en er vijf woningen te bouwen. In de omgeving is veel ergernis over de aanblik die het terrein bij de westelijke entree van Hippolytushoef al jaren geeft. De gemeente wil er daarom graag aan meewerken en de bestemming veranderen. Op het ontwerp, dat zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingebracht.