• Wethouder Theo Groot bekijkt het eerste exemplaar, zojuist gekregen van archeoloog Rob van Eerden. Op de achtergrond licht de inspiratie op.

    Henk Cornelissen

Primeur 'archeoglossy'

STROE Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland heeft van de provincie de opdracht gekregen tien archeologisch waardevolle gebieden in kaart te brengen. Dat gebeurt aan de hand van glossy's, fraai vormgegeven boekjes, waarvan het eerste, 'Schatrijk', donderdag werd gepresenteerd in museum Jan Lont.

Wieringen heeft de primeur. In samenwerking met lokale organisaties werden de wording van het eiland en de historie van de bewoning, met de vele aansprekende verhalen die daarover rondgaan, op een rijtje gezet. Het moet gemeentebestuurders helpen bij het beschermen van archeologisch waardevolle zaken en hun daartoe de inspiratie geven. Wethouder Theo Groot kreeg daarom het eerste exemplaar.

Meer over de archeoglossy Schatrijk Wieringen in de Wieringer Courant van dinsdag 13 maart 2018.