• Volop activiteit op het bouwterrein van Google aan de Tussenweg. Voor de komende jaren is een zoekgebied van 750 hectare wel genoeg, denkt de raad.

    Henk Cornelissen

Raad: 750 ha voorlopig genoeg voor grootschalige projecten

WIERINGERMEER De gemeenteraad heeft het Gebiedsplan Wieringermeer dinsdag niet vastgesteld. De VVD kwam bij monde van Erik Annaert met een wijzigingsvoorstel en dat werd met een ruime meerderheid (24-1) aangenomen. De belangrijkste verandering is, dat het zoekgebied voor grootschalige activiteiten - zoals de bouw van datacenters en broeikassen - wordt verkleind tot circa 750 hectare en dat na vijf jaar wordt bekeken of er meer nodig is. Volgens Annaert is het voldoende om in de behoefte voor de komende tien jaar te voorzien. Een ander belangrijk punt is, dat het gemeentebestuur ruim de tijd moet nemen om de visie aan belanghebbenden uit te leggen. Wethouder Theo Groot moest erkennen dat het college daarin kennelijk tekort is geschoten.

Henk Cornelissen

Dat het college van burgemeester en wethouders meer inwoners van Hollands Kroon achter het Gebiedsplan Wieringermeer moet zien te krijgen, betekent niet dat het plan van voren af aan opnieuw zal worden geschreven. Die boodschap werd tijdens de stemming over het amendement duidelijk meegegeven. Wethouder Groot moet vooral duidelijk maken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Die komen voort uit visies en coalitieprogramma's uit de periode van 2006 - het begin van de ontwikkelingen op Agriport A7 - tot nu.

Ambtelijk

De raad vindt dat de zienswijzen te ambtelijk zijn afgedaan, terwijl er zaken in het plan - vanaf heden deelvisie genaamd, omdat het een richtinggevend document is en geen in beton gegoten regels bevat - staan die nogal wat invloed kunnen hebben. Zeker op agrarische bedrijven, die meer grond nodig zullen hebben omdat ze meer ruimte aan de natuur moeten laten. Ook is de positie van pachters zorgelijk. Niemand hoeft grond te verkopen en alle rechten blijven geldig, maar als een eigenaar van pachtgrond zich laat uitkopen door Agriport A7, wat kan een pachtboer dan nog doen? De raad kreeg veel kritiek uit de bevolking en is daarom te laat in positie gebracht, vond Jip Pankras (Senioren Hollands Kroon). Misschien had de raad er dan goed aan gedaan van tevoren aan te geven hoe het had moeten gebeuren, was de reactie van Sjaak Vriend (CDA) op deze aantijging van de coalitiepartner.

Leefkwaliteit

Groot kon duizend keer uitleggen dat het niet om een bestemmingsplan gaat, maar dat landde niet bij iedereen. De provincie wilde af van alle losse plannen die er waren en drong aan op een duidelijke visie, die de gemeente samen met de provincie en het hoogheemraadschap ontwikkelde. Daarin werd echter voorbijgegaan aan de kwaliteit van de leefomgeving, vond een aantal partijen, ook al zou dat pas in een bestemmingsplan aan de orde komen. De vrees bestaat echter, dat de raad door de bestuursrechter aan deze visie wordt gehouden, als het ongewenste ontwikkelingen die uit de visie voortkomen wil tegenhouden. Bijvoorbeeld nog meer 'groen geverfde blokkendozen', zoals raadslid Sylvia Buczynski (PvdA) de datacenters op Agriport A7 typeerde.