• www.pixabay.com

RIVM waarschuwt voor zomersmog

BILTHOVEN (ANP/RIVM) Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht woensdag slecht zal zijn als gevolg van smog. Mensen die hier gevoelig voor zijn kunnen maar beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanningen beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De extreme hitte draagt hier aan bij. Het KNMI voorziet dat de temperaturen de komende dagen mogelijk oplopen tot 40 graden.

Smog door ozon kan leiden tot toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD. 

De aanhoudende tropische temperaturen en het inkomende zonlicht dragen bij aan de vorming van ozon. Op donderdag en vrijdag vindt dat proces in het hele land plaats. De actuele en verwachte smogniveaus zijn te vinden op www.luchtmeetnet.nl of NOS-teletekstpagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM.