• Pixabay

Ruim baan voor vissen

WIERINGERMEER Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat een visproject ontwikkelen in de Wieringermeer. Doel is het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met Nuon en Staatsbosbeheer richt het hoogheemraadschap een gebied van ruim 17 hectare in, inclusief een boszoom langs het bestaande bos en watercompensatie voor het windmolenpark.

Het terrein wordt omgebouwd tot een 'viskringloop', een stelsel van dijkjes, oevers en water tot een diepte van maximaal 1 meter. In de ondieptes komen boven- en onderwaterplanten. De onderwaterplanten geven beschutting aan jonge vissen, met name de driedoornige stekelbaars. Op enkele plaatsen worden diepere plekken gegraven, waar jonge vissen (onder andere glasaal) tijdens de vorst kunnen overwinteren. Er komt een waterinlaat uit het Wieringerrandkanaal die vissen in twee richtingen kunnen passeren. Het gebied krijgt drie delen met elk een eigen waterpeil, onderling gescheiden door vistrappen. De verbinding naar de polder loopt langs de Hippolytushoeverweg naar de Den Oeversche Vaart. Daar komt ook een visinlaat in twee richtingen. De dijkjes zullen worden begraasd door schapen.
Het plangebied ligt in de Wieringermeer in de driehoek Wieringerrandweg, Hippolytushoeverweg en het Robbenoordbos, achter de Cormeij Hoeve en het nieuwe zweefvliegcentrum. De aanbesteding is in het voorjaar 2019 en de aannemer heeft daarna tot oktober 2020 de tijd om het project uit te voeren.
Het project is onderdeel van Ruim Baan Voor Vissen, een samenwerking van de vier noordelijke waterschappen, en krijgt subsidie van het Waddenfonds en de provincie en een bijdrage van Nuon.