• Voorzitter Ben Elfring tekent; naast hem wethouder Mary van Gent, achter hem secretaris Paul Wansink en penningmeester Jelle Bil, geheel rechts notaris Marleen Butijn.

    Henk Cornelissen

Stichting Dorpshuis Slootdorp koopt oude kleuterschool

SLOOTDORP De stichting Dorpshuis Slootdorp is eigenaar geworden van de voormalige kleuterschool aan de Pastoor Braakstraat. De koopovereenkomst werd een paar weken geleden gesloten en afgelopen vrijdag werd het gebouw door de gemeente aan de stichting overgedragen.

De onderhandelingen met de gemeente hebben nog geen halfjaar geduurd. ,,Als je allemaal hetzelfde wilt en iedereen zich aan de afspraken houdt, kan het snel gaan," aldus locoburgemeester Mary van Gent. De stichting heeft de school gekocht voor het symbolische bedrag van een euro en krijgt van de gemeente 68.000 euro toe voor het achterstallig onderhoud en de voor het gebruik noodzakelijke investeringen.

Nadat de kleuterschool De Zevensprong was overgevloeid naar het basisonderwijs, werd het gebouw gesplitst. Het westelijke deel werd openbare bibliotheek en later ouderensoos. Dat wordt van de stichting gehuurd door de seniorenvereniging Ons Tweede Thuis. Er maken overigens meer clubs gebruik van, bijvoorbeeld het vrouwenkoor Sweet Sixty en naar verwachting zullen er meer activiteiten worden gehouden, hoewel dit deel al goed bezet is. De oostelijke helft aan de Dominee Finkensieperstraat was in gebruik als peuterspeelzaal 't Weerhuisje en staat al enige tijd leeg. Hier gaat zich de biljartvereniging Wieringermeer '85 vestigen. Die moet weg uit de voormalige bibliotheek aan de Havenkade in Middenmeer, want dat gebouw wordt door de eigenaar omgebouwd met appartementen. Omdat deze ruimte lange tijd niet in gebruik is geweest, moet er nogal wat aan gebeuren, zegt penningmeester Jelle Bil, die met voorzitter Ben Elfring en secretaris Paul Wansink het stichtingsbestuur vormt. Elfring en Bil zijn ook bestuursleden van Ons Tweede Thuis, Wansink zit in het bestuur van de biljartvereniging.

Omdat het pand voor een symbolisch bedrag van de gemeente is overgenomen, moet het weer bij de gemeente worden aangeboden als het doel verandert. Horeca-activiteiten mogen er niet plaatsvinden. Binnen de hekken van het terrein wordt nog voor extra parkeergelegenheid gezorgd; waarschijnlijk komen er elf vakken bij.