• De nieuwe takkenwallen zijn nu nog kaal.

    Laurens van der Vaart

Takkenwallen bron nieuw bosleven

WIERINGERMEER In de bossen van de Wieringermeer zijn in het afgelopen jaar zijn enorm veel essen omgezaagd. Ze zijn getroffen door een agressieve schimmelziekte en vormden langs wegen en paden een bedreiging voor de veiligheid. Dit jaar gaat Staatsbosbeheer de opengevallen plekken weer opnieuw inplanten.

De eerste fase is het geschikt maken om er nieuwe bomen en struiken in te kunnen zetten. Er is nog al wat resthout blijven liggen, waar de zware houtkapmachine, de harvester, overheen is gereden. Daarom wordt eerst het overgebleven resthout van de essen in takkenrillen gelegd. Onze verslaggever Laurens van der Vaart ging kijken. Zie voor meer hierover de Wieringer Courant c.q. Wieringermeerbode van vrijdag 9 februari 2018 (ook op e-paper).