• Een van de hoogtepunten van de trektelling: een bladkoning in de bosschages van de kazematten.

    Peter Boltjes

Veel trekvogels langs Afsluitdijk bij Euro Bird Watch

DEN OEVER Onder zeer fraaie weersomstandigheden is zaterdag de Euro Bird Watch gehouden. Op de trektelpost Den Oever, op de Kop van de Afsluitdijk, werd 's ochtends ook volop geteld. Natuurvereniging Wierhaven was vertegenwoordigd met enkele tellers, die uitleg gaven aan belangstellenden. Het werd een zeer goede telling met in totaal zo'n 26.000 vogels.

Euro Bird Watch is een internationale vogeltelling, die in veel Europese landen tegelijkertijd wordt gehouden. Op honderdvijftig plekken in ons land werd geteld; daarbij ook de telpost Den Oever. De herfst is de migratietijd van de vogels. Miljoenen trekken van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden. Daarbij zijn kustlijnen voor heel veel vogels bakens om langs te vliegen. De Afsluitdijk is zo'n belangrijke route, in zowel voor- als najaar. Het weer werkte erg goed mee, want de vogels vliegen het beste bij droog weer met niet al te veel wind. De ochtenduren zijn de drukste. Na een nacht vliegen persen de vogels er nog wat vroege kilometers uit om daarna neer te strijken. Dan wordt er uitgerust, gegeten en gedronken.

Bij de kazematten ten oosten van de sluizen is de telpost. De vogels komen als het ware af op de tellers. Koplopers waren de spreeuw en de graspieper, met respectievelijk 10.000 en 12.000 vogels. Veel van die zangvogels hebben een contactroep en daar herkennen de tellers de soort aan. De kneu en de veldleeuwerik trokken ook in flinke aantallen door. Er passeerde een groep van 72 lepelaars en er kwamen ook wat brandganzen en rotganzen langs. In totaal werden 73 soorten op deze ietwat heiige ochtend gezien. Zanglijsters, koperwieken, grote gele kwikstaarten , boerenzwaluwen, vinken, kepen, sijzen en ook roofvogels, zoals de weinig voorkomende slechtvalk en het smelleken. Een bijzondere trekvogel was de ijsgors.

De bosjes rondom de kazematten bij Den Oever zijn ook erg belangrijk tijdens deze trekgolf. En daar waren zaterdagochtend maar liefst drie bladkoningen in gaan zitten. De bladkoning is een zeldzaam zangvogeltje uit oostelijke gebieden, zoals Noord-Rusland. Voor de aanwezigen was dit de kers op de taart van een mooie trekdag.