• De restanten van het gemeentehuis.

    Henk Cornelissen

Veilig Verkeer wacht op antwoord gemeente

HIPPOLYTUSHOEF Niets dan puin rest nog van het Wieringer gemeentehuis, waar de gemeente twaalf woningen wil toestaan. De afdeling Wieringerland van Veilig Verkeer Nederland wacht echter nog steeds op een antwoord op de brief die ze ruim een half jaar geleden aan de gemeente stuurde.

Deze organisatie wil het terrein en het achterliggende gebied benutten voor een veilige fietsroute naar de brede school die volgend jaar gebouwd gaat worden aan de Elft, op de plek van basisschool De Kei. Daar zullen ook de kinderen van de Henricusschool naartoe moeten.

Door op het terrein een doorsteek te maken naar de strook grond van Rijkswaterstaat, langs de N99, kan daar een fietspad worden aangelegd, zoals dat er vroeger ook heeft gelegen. Daardoor kunnen de kinderen vanuit het westen veiliger naar de nieuwe school en hoeven zij niet door het dorp. Het pad zou tussen de Hollebalg en De Weel moeten worden aangelegd.

Meer hierover in de Wieringer Courant van dinsdag 6 februari 2018 (ook op e-paper).