• Laurens van der Vaart

Verkeershinder op de Afsluitdijk verwacht

DEN OEVER De Afsluitdijk wordt in de komende vierenhalf jaar ingrijpend vernieuwd. De eerste zichtbare werkzaamheden worden aan het eind van dit jaar verwacht, maar de aannemerscombinatie Levvel is al begonnen met de voorbereiding. Daarvan zal het verkeer nu en dan last hebben.

Tot eind september wordt de toestand van de zeewering, de snelweg, het fietspad, de schutsluizen en de spuisluizen onderzocht. In sommige gevallen leidt dat tot hinder voor de weg- en de vaarweggebruikers.

Zo zullen af en toe rijstroken zijn afgezet of moet met materieel in de voorhavens van de schutsluizen worden gemanoeuvreerd. Als dat het geval is, wordt dat van tevoren bekend gemaakt, zo heeft Rijkswaterstaat beloofd.