• Ook de vrouwen mogen zich laten gelden bij het vrachtwagen trekken.

    Henk Cornelissen

Vijf dagen feest in Hippo

HIPPOLYTUSHOEF De ondernemersvereniging Midden- en West-Wieringen organiseert jaarlijks rond Hemelvaartsdag de Hippofeesten. Sinds 1982, toen het vijftigjarig bestaan van de Afsluitdijk werd gevierd, is dat het geval; nu van 9 tot en met 13 mei.

Het spektakel begint woensdagmiddag met een kermis, die om half twee 's middags aan het draaien wordt gebracht. Op Hemelvaartsdag is Hippolytushoef altijd de pleisterplaats van de veteranenrit met oude motoren, die rond het middaguur op het Kerkplein worden opgesteld. Daarna is het op hetzelfde plein vanaf half twee open podium voor de kinderen, die hopelijk verkleed en met een versierde fiets komen. De presentatie van Hippo's Got Talent doet Petra Rotgans.

In de Hoofdstraat begint om 16.00 uur een wedstrijd eieren gooien. Dit gaf ooit veel vermaak tijdens de Wieringer kermis en is op verzoek op het programma gezet. Tweetallen moeten over een zo groot mogelijke afstand een ei naar elkaar werpen, zonder dat het breekt. Het wereldrecord staat op 71,20 meter. Belangstellende koppels kunnen zich opgeven bij Smultaria of per tel. 06-13064668.

Vrijdag is de historische markt. Zes re-enactors laten de Vikingtijd herleven en kinderen mogen er schatgraven met metaaldetectors. Organisaties die zich bezighouden met het cultureel erfgoed op Wieringen zullen zich hier ook presenteren. Jonge bezoekers mogen een rondje op een pony rijden. Bij Tutto Concept Store wordt een modeshow opgevoerd. De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Een spectaculair onderdeel op zaterdag is het vrachtwagen trekken. Groepen van vier mannen of zes vrouwen moeten zo snel mogelijk een vrachtwagen over de streep trekken. Voor de jeugd tot en met 15 jaar, die een lichtere wagen krijgt, begint de wedstrijd om 15.00 uur, voor de volwassenen (16 jaar en ouder) om 16.00 uur. Opgave per tel. 06-13064668.

Zondag zullen op het Groene Hart de jaren zestig herleven. Voor de muziek zorgen Rok & Lol en Broken Chain. Klassieke auto's en rock'n'roll-dansers zorgen voor de entourage. En wie kan het langst op een rodeostier blijven zitten?