• Goed voor de natuur of juist niet? Een van de vragen over deze meekoppelkans.

    Henk Cornelissen

Voorland 'meekoppelkans' bij versterking dijken Waddenzee

WIERINGEN De werkweg langs de binnenkant van de Balgzanddijk beschikbaar te stellen voor wandelaars en fietsers gaat er niet komen, maar er is ook nog een 'meekoppelkans' die mogelijk wel kan worden benut, tijdens de versterking van de drie dijklichamen tussen Den Oever en Den Helder. Met kwelders of een voorland, zoals ze zeggen bij het hoogheemraadschap, kan worden voorkomen dat de golven hard op de teen van de dijk neerkomen. Het is echter nog niet zeker of het betaalbaar, dan wel vergunbaar is.

Het maken van een voorland, op enkele plekken langs de Waddenzeedijk, heeft als voordeel dat de bekleding minder sterk hoeft te worden gemaakt, zei Matthijs Logtenberg van het hoogheemraadschap onlangs tijdens de inloop, die was georganiseerd in het Vikingschip. Drempels van zand of kwelders zouden het project goedkoper kunnen maken, maar daarmee is het nog geen uitgemaakte zaak. Het kan een aanwinst voor de natuur opleveren, maar er kan ook natuur door verloren gaan.

Voor dat laatste waarschuwde Barbara Rodenburg, die samen met haar man Jan Geertsema een kleinschalig visserijbedrijf heeft. Zij vroeg aandacht voor de onderwaternatuur. ,,Die bestaat voor veel mensen niet. Plantjes en vogels worden hoger gewaardeerd. Als vissers kijken wij er anders tegenaan. De onderwaternatuur wordt waanzinnig ondergewaardeerd. Aan de achteruitgang van de visstand wordt nooit iets gedaan. Op het Balgzand is wel een halve meter water weg."

De afweging van de mogelijke gevolgen van een voorland moet nog worden gedaan.